Valget er over for flere måneder siden. Og med det – antakelig valgløfter. Og ansvar i etater?
Det virker slik. I et vinterland som Norge, hvorav Drammen er inkludert i den geografiske beskrivelsen, må man kunne forvente at etater og deres ledere skal kunne klare å gjøre jobben de er ansatt for å gjøre, og å få sine ansatte til å gjøre sine oppgaver på en fornuftig og forsvarlig måte.

I Drammen har vi langs Drammenselva en helt super turvei som går fra Holmenbrua i øst og forbi Øvre Sund bru, på begge sider av elven. Snø har kommet og snø har smeltet. Det har blitt til is som dekker store deler av turveien/strandpromenaden på begge sider.

At man ikke klarer å få strødd slik at det er godt og greit å bevege seg der for alle typer fotgjengere og syklister, på noe av det som er Drammen sentrums mest attraktive turområde, er ikke mindre enn hårreisende elendig forvaltning.

Det har vært såpeglatt i nevnte område i mange dager når dette skrives.

Brukne armer og bein, forslåtte mennesker og hjernerystelser kan fort bli resultatet, og blir det også noen ganger på grunn av elendige ledere i kommunen. Dere følger jo ikke med på at jobben dere skal gjøre blir gjort.
Hva er det med dere?

Er sand og grus blitt et nytt sted man skal spare penger? Vet noen av dere hva et sykehusopphold koster? Eller langvarig sykemeldinger. Er det ikke litt i overkant flaut å være kommuneansatt enten du er politiker eller ansatt leder å overse innbyggernes behov?
Dere burde gjøre to ting – i denne rekkefølgen:
1. Skamme dere voldsomt.
2. Sette i gang å gjøre det vi betaler dere for.