Gå til sidens hovedinnhold

Sårstell tar 10 minutter. Det er vedtaket, så skal du videre. Hvordan havna vi der?

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Under sårstell fikk en hjemmesykepleier vite at pasienten hadde blitt utsatt for et overgrep. Da burde hun hatt tid til å høre litt mer om dette. Det hadde hun ikke. Sårstell tar 10 minutter, var vedtaket, så skal du videre. Hvordan havna vi der?

Arbeiderpartiet vil ha et mer rettferdig Norge. Da må velferdsstaten styrkes, ikke svekkes. Det er den som sikrer folkelig oppslutning om rettferdige, skattefinansierte fellesskapsløsninger. Velferdsstaten er nemlig ikke bare for de fattige, den er for alle. Og vi vet aldri når vi kan trenge den.

Selv om man har god jobb og helse, og verken har barn som går på gratis skole, foreldre på sykehjem eller en søster som er uføretrygdet, kan noe brått skje. Man kan havne i en ulykke. Eller få kreft. Det kan fort koste millioner. I Norge får man gratis kreftbehandling i verdensklasse. Fordi vi har velferdsstaten.

Spørsmålet mange likevel stiller seg er dette: Kan jeg være trygg på at velferdsstaten stiller opp for meg den dagen jeg trenger den? To ting truer. Det ene er manglende finansiering. Høyreflertallet sultefôrer kommuner og helseforetak, og kutter flatt («ABE-reform») i en rekke sektorer, for å gi rom for at de rikeste skal få mer penger i egen lomme.

Men det er en ting til. Sykepleiere, helsefagarbeidere, leger, lærere, politi- og fengselsansatte, barnevernansatte og Nav-ansatte forteller alle den samme historien. De er fagfolk som ønsker å gjøre en god jobb for andre mennesker, men de får ikke lov. Stoppeklokkeomsorg, rapporteringskrav og detaljerte målinger av det meste, stjeler tid og suger kraft. Ikke alle er like bevisst på årsakene, og retter frustrasjonen mot sin lokale ledelse. Men sannheten er at det ligger en overordnet, politisk tenkning bak, en tenkning som har preget Norge de siste 30 år og gjerne kalles «New Public Management» (NPM).

Derfor tok Jonas Gahr Støre et oppgjør med NPM-tenkningen på LO Stat sin Gol-konferanse i november. Det ble lagt merke til, fordi det kom fra nettopp Arbeiderpartiets leder. Mye av NPM-utviklingen har nemlig skjedd under ulike Ap-regjeringer. Fra 90-tallet og framover gjennomførte vi mange reformer, med god grunn. På flere områder ga fristilling av offentlige virksomheter mer effektive tjenester og mer fornøyde brukere. Nye selskaper ekspanderte, med Telenor som kroneksempel.

Les også

NÅ: Slakter den politiske erkerivalens regjerings-exit: – Veldig trist for landet

Men noe gikk galt på veien. Under skiftende regjeringer har det å styre etter mål blitt til en pervers, detaljert målstyring som ikke tjener noen. Arbeiderpartiet vil snu den utviklingen, og erstatte NPM med tillitsreform.

Jeg fikk i oppdrag av Jonas å lede arbeidet. I tillegg til å være stortingsrepresentant, er jeg også medlem av Arbeiderpartiets programkomité. Vi utvikler politikk som skal føres etter 2021, da vi håper å være tilbake i regjering. I tiden som har gått, har jeg hatt en rekke møter med fagfolk og representanter for arbeidstakerorganisasjoner i og utenfor LO. Jeg startet i Drammen med tillitsvalgte i Fagforbundet og Sykepleierforbundet, og møter nå vanlige ansatte over hele Norge.

Buskerudbenken - Masud Gharahkhani

Hver uke skriver en representant fra Buskerud-benken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Masud Gharahkhani fra Ap.

Kommende uke er det Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre som har ordet.

Historiene er mange: Vestre Viken-ansatte som skal hjelpe psykiatriske pasienter, men som opplever seg fanget i et intrikat kodesystem og en overadministrert hverdag. Politiansatte som forteller at forebyggende arbeid må nedprioriteres, fordi det ikke kan måles detaljert. Fengselsansatte som registrerer en tur på gangen som meningsfull aktivitet, mens førstegangskriminelle blir sittende på samme avdeling som tunge gjengangere, og må bruke det meste av tiden med disse. Nav-ansatte som måles på tidsbruk pr. telefonsamtale framfor brukertilfredshet. Og jeg har fikk høre historien om hjemmesykepleieren som jeg skrev om i starten.

Les også

Kalte Brann «tusseladder på arbeidsavklaring hos Nav»: – Hva ville jeg synes om folk omtalte meg slik?

I Drammen har det nye flertallet gjort tillitsreform til hovedsak. Det er jeg glad for, og håper «Look to Drammen» vil bli brukt i så måte. Vi trenger gode eksempler, for det er snakk om en stor jobb med mange avveininger. Selvsagt må det styres etter mål, men målene må være få, tydelige og relevante. Og de ansatte må i langt større grad få medbestemmelse på jobb. De er fagfolk med erfaringer fra hvordan hverdagen fungerer. Nå opplever derimot mange å få ordrer tredd ned over hodet fra noen på toppen, som vet langt mindre om hvor skoen trykker.

Arbeiderpartiets ambisjon er å komme i regjering og lede utviklingen inn på et bedre spor. Velferdsstaten er nemlig Arbeiderpartiets hjertebarn, og vi vil aldri gi slipp på at dette skal være folks grunntrygghet.

Velferdsstaten stiller opp for oss, når vi trenger den.

Les også

Aggressiv debatt, krangling og bruk av hersketeknikker bidrar til økt politikerforakt

Les også

Skogen må brukes i kampen for et bedre klima

Les også

Frp fremmer denne uken forslag på Stortinget om å legge ned alle fylkeskommuner

Kommentarer til denne saken