Så var det medlemmene i Drammen Ap som skulle si sin mening om Vikens skjebne.

Ikke bare spriker argumentene i alle retninger, alt etter hvilken del av Viken du spør. Er det tjenestene til innbyggerne som er viktigst? Sosialdemokratiets makt og innflytelse? Mer eller mindre uttalte valgløfter? Hensynet til samarbeidsklimaet i regjeringen? Eller den prinsipielle kampen for demokrati og folkestyre i et femtiårsperspektiv?

Plutselig har det som skulle være en åpen og demokratisk prosess, som skulle sikre forankring og enighet i partiet, utviklet seg til et taktisk politisk spill og en stillingskrig som ingen lenger tør å spå utfallet av. Ei heller undertegnede.

Grunnen til det er som følger: Akershus Ap kan ligge an til å få flertall i det avgjørende slaget om Viken den 5. februar, som følge av en økning i medlemstall. Og siden Akershus vil bevare Viken, syns ikke lenger de andre fylkeslagene det er en like god idé å binde delegatene. Og hvis delegatene ikke bindes, vil det trolig oppstå en heftig debatt om hva slags delegater de respektive fylkeslagene skal sende til dette avgjørende møtet i februar: Hvor mange «Viken-tilhengere» og hvor mange «Viken-motstandere»?

Det er dette maktspillet Martin Kolberg nå er med og leder som en av tre fylkesledere. Det viktigste spørsmålet av dem alle, nemlig hva som er best for innbyggerne, kommer helt i skyggen: Om det er Viken eller Buskerud fylkeskommune som vil gi best og billigst busstilbud, sikrere veier og bedre videregående skoler.

Derfor fikk heller ikke David Fergar, ett av få vanlige medlemmer på Drammen Aps digitale medlemsmøte, noe godt svar på kveldens mest betimelige spørsmål:

– Blir livet til folk bedre etter oppløsning? Hvis svaret er ja, så bør Viken oppløses. Hvis svaret er nei, så bør vi ikke gjør det.

Det er viktig å ikke glemme de store perspektivene. Ikke stirre seg blind på de 300 til 400 millionene det vil koste å reversere Viken, fikk han til svar.

Så Fergar gjentok: Blir det bedre for folk? Han hadde antakeligvis lest fylkesadministrasjonens rapport som blant annet viser at Buskerud fylkeskommune kommer til å gå i minus hvert eneste år fremover.

– Ja, for vi kommer nærmere beslutningene, sa Kolberg.

Også Eivind Knudsen – avgått gruppeleder i Drammen Ap som har tvilt seg til et Viken-nei – var bekymret for hva man svarer foreldre som lurer på hvorfor ikke skattebetalernes penger heller bør brukes på for eksempel å bevare de tre barnehagene som kommunen trolig må legge ned.

Martin Kolberg vet imidlertid råd: – Da skal du svare: Vi brukte 400 millioner kroner på å opprette Viken uten å bli kompensert. Hvis vi skal komme tilbake til normale forhold, så er vi nødt til å gjøre denne prosessen.

For Kolberg er nemlig dette det viktigste:

– Jeg er overbevist om at en splittelse av Viken er helt riktig for å opprettholde et sosialdemokratisk styre i vår region. Dette er mitt hovedargument.

Og et svært oppsiktsvekkende ett. Det kan da ikke være slik at bevaringen av Aps makt er det som skal bestemme veivalget for innbyggerne i vår region. Uansett hva man måtte mene om Viken er liv laga eller ei.

Ifølge Buskerud fylkesstyrets innstilling er Viken en udemokratisk konstruksjon, en hån mot folkestyret, tvunget frem av høyreregjeringens ønsker om mer sentralisering og effektivitet.

Det er slike argumenter som skaper hallelujastemning i det virtuelle Folkets Hus i Drammen. Noen stor debatt ble det i alle fall ikke om lokallagets standpunkt om storfylket, der 32 av 42 medlemmer stemte for å vrake Viken. Seks stemte mot.

– Jeg håper alle lyttet med begge øra til Martins suverene innlegg, innledet kommunestyrerepresentant Thor Sigurd Syvaldsen.

– Dette er et tvangsekteskap, slo drammensordfører Monica Myrvold Berg fast. Hun drømmer om at Drammen blir fylkeshovedstad igjen.

– Hvis vi ikke holder valgløftene, vil makten til Østlandet bli så stor at det forringer resten av landet til å påvirke beslutninger, advarte LO-mann og kommunestyrerepresentant Gard Hofsvang. Han regner kanskje ikke inn drammensregionen og Buskerud som en del av Østlandet?

– For meg er lovnadene til velgerne viktigst. Og demokrati, konkluderte Lina Strandbråten, Aps gruppeleder i Drammen, og fikk støtte fra stortingsrepresentant Lise Christoffersen.

– Dette handler om demokrati. Dagens fylkesting har mange færre representanter enn fylkestinget i Buskerud. Det er få representanter fra Buskerud i Viken, og vi kommer til å måtte legge ned Buskerud Ap hvis Viken vedtas videreført, advarte hun.

Disse scenene fra Drammen Aps medlemsmøte er trolig bare en forsmak på hvilke argumenter og advarsler som kommer når Buskerud Ap samles til representantskapsmøte den 18. januar. Flertallet går nok i Martin Kolberg og fylkesstyrets favør, med unntak av noen stemmer fra Ringerike, Flå og kanskje noen lokallag til.

Så gjenstår det et maktpolitisk basketak med Akershus før Ap til slutt sier ja eller nei til Viken. Og da har vi ikke engang kommet til hva som vil skje i fylkestinget den 23. og 24. februar, der Vikens skjebne skal avgjøres endelig.

Så mens dette politiske spillet går sin gang, må vanlige folk pent vente på det viktigste spørsmålet av dem alle: Hva betyr fylkeskommunen for meg?

LES OGSÅ: