Hvor lenge orker du å bli skjelt ut uten å ta til motmæle? 2 minutter, 5 minutter, 10 minutter? Hva hvis det er en du er glad i som blir skjelt ut, tåler du mer eller mindre da?

Denne lørdagen sto Sian på Strømsø torg og gjorde sitt beste for å tegne muslimer som den store fienden, som ikke hører hjemme i Norge. Det er ikke uvanlig at Sian kaller muslimer for voldsaper, terrorister, usiviliserte barbarer og rabies-infiserte hunder. Er dette ord du ville brukt om dine naboer, kolleger, venner og bekjente?

I Drammen har vi levd side om side – muslimer, kristne, ateister og alle andre livssyn – i over femti år. Sian sier at muslimer ikke hører hjemme i Norge. Vi sier at Sians holdninger ikke hører hjemme i Drammen. Vi aksepterer ikke deres forsøk på å skape polarisering, vi lever godt med vårt mangfold. Vi er Drammen anno 2022.

Sian sier de driver med religionskritikk. Vi mener at religionskritikken ofte drukner i hatprat og støy, og at Sian stadig hetser en gruppe mennesker. Da blir deres bidrag ikke konstruktivt, men i stedet polariserende.

Sian talte for nesten tom tribune

Ytringsfrihet er en grunnleggende rettighet vi alle i Norge nyter godt av, inkludert Sian. Sian har rett til å ytre seg offentlig, uten å bli utsatt for vold. Men ytringsfriheten har også grenser: Det er straffbart å true og håne folk, og spre hat (straffelovens § 185). Det er frustrerende at Sians leder, som er dømt etter denne paragrafen, fortsetter å bryte den uten ny straffereaksjon.

Å provosere ser ut til å være viktigere enn saklig kritikk og provokasjonene øker i styrke. Sian anstrenger seg for å få de reaksjonene som stemmer med deres bilde av muslimer, antirasister og andre motstandere: Voldelige folk som ikke respekterer ytringsfriheten.

Vi som samlet oss på torget lørdag har ulike meninger om Sian og ytringsfrihetens grenser. Noen av oss er religiøse, andre ikke; noen har lange røtter i Norge, andre korte; og vi har ulike politiske ståsteder. Likevel står vi sammen om:

  • Vi er uenige i Sians budskap og virkemidler.
  • Vi vil vise våre motstand på en fredelig måte.

Dette er vi glade for at vi lykkes med. Vi anerkjenner Sians rett til å ytre seg og bruker samtidig vår rett til å være uenige og vise det – uten å ty til vold.

Rundt 1.000 personer dukket opp på gratiskonsert: – Kjempesuksess

For et år siden holdt vi oss hjemme mens Sian satte sinnene i kok. Ungdom og andre gikk til fysiske angrep, på Sian, politiet og bygninger. I år unngikk vi dette, takket være mange gode tiltak. Ett av dem var å mobilisere bredt fra tros- og livssynssamfunn og andre organisasjoner.

Vi ville vise de av oss som rammes av Sians ord og handlinger at de ikke står alene. Det er mange som er uenige med Sian. Det er mange som forstår at det er vondt å høre Sian rakke ned på deg, din familie og din religion.

Å be folk bare ignorere Sian er ikke veien å gå. Vi må vise solidaritet og samhold, og lage alternative arrangement. Det er takket være stor innsats fra ungdommer, frivilligheten, politiet og deler av kommunen at vi lykkes lørdag. Viser vi hverandre respekt og forståelse, er det mulig å leve sammen i fred. Da finner vi samhold i mangfold.

Tusen takk til alle organisasjoner og enkeltpersoner som sørget for at vi nå stolt kan si: «Se til Drammen, vi respekterer ytringsfriheten og vi viser Sian fredelig motstand.»

LES OGSÅ: