(Ringerikes Blad) Leservideo viser dramatikken på E16 hvor en lastebil står i full fyr.