Norge har et underskudd på nesten 7.000 sykepleiere. Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår at det vil mangle 36.000 helsefagarbeiderårsverk og 20.000 sykepleieårsverk om 20 år. Om vi fortsatt skal ha et helsevesen i verdenstoppen, er vi nødt til å ta grep. Norge trenger et helseløft.

Vi har all grunn til å være stolte av helsevesenet vårt: Vi har dedikerte og dyktige helsearbeidere, og de som bruker helsetjenestene er i stor grad fornøyd med hjelpen de får. Men selv om mye er bra, har vi også store utfordringer.

Morten Wold

Morten Wold (født i 1967) fra Modum er stortingsrepresentant for Buskerud.

Wold er Frp-politiker, og blant annet medlem av Helse- og omsorgskomiteen.

Underskuddet av helsearbeidere er stort og vil bli enda større med årene hvis det ikke tas grep. Derfor gikk Fremskrittspartiet til valg på et helseløft de neste årene, for vi må løfte både lønningene og antallet utdanningsplasser hvis vi også i fremtiden skal kunne tilby helsetjenester med høy kvalitet.

Mangelen på helsepersonell i Norge er en varslet krise. SSBs klare anbefaling er at det er «nødvendig med en klart sterkere økning i utdanningen i kombinasjon med andre tiltak for å motvirke at mangelen på sykepleiere forsterker seg».

Vi hører om mangelen på helsepersonell både i hjemmetjenester og ved institusjoner i kommunene i gamle Buskerud – og ikke minst ved sykehusene i Drammen, Kongsberg og Hønefoss. Jeg kjenner selv flere som forteller om svært krevende belastninger på jobb, om tårer og utmattelse på vei hjem fra vakt, om søvnproblemer og tanker om å finne et annet yrke. Dette må vi ta på alvor, vårt helsevesen trenger alle de varme hender som er tilgjengelige.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerud-benken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Kathy Lie fra SV.

Neste uke er det Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet som har ordet.

Vi vet også at et flertall av legene som får autorisasjon i Norge de siste årene, har utdannet seg i utlandet. Og i fjor var det rekordstor bruk av jordmorvikarer. Dette er en utvikling som ikke kan fortsette fordi den setter hele helsevesenet under press.

Det er en utfordring at vi har gjort oss avhengig av at andre land skal utdanne helsepersonellet vi trenger. Det er problematisk at et rikt land som Norge skal basere seg på at andre land skal utdanne helsearbeidere for oss.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at verden mangler seks millioner sykepleiere og helsefagarbeidere, og Norge har derfor selv et moralsk ansvar for å utdanne sykepleiere og annet helsepersonell vi har behov for. Det er risikabelt ikke å utdanne nok helsepersonell. Vi har under pandemien sett hvor sårbare vi blir når en for stor andel av dem som jobber i helsevesenet bor i utlandet.

Det viktigste vi må gjøre for å løse de behovene helsesektoren står overfor i de kommende årene, er derfor å sørge for at Norge utdanner det helsepersonellet vi har behov for. Det må et betydelig løft til i helseutdanningene, og antallet studieplasser for utdanning av helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre må trappes kraftig opp de neste årene.

Det må også komme et lønnsløft over tre år, i samarbeid med partene i arbeidslivet, til sykepleiere og helsefagarbeidere. Derfor støtter Fremskrittspartiet det såkalte sykepleierløftet. Lønnen må ikke økes bare fordi de ansatte fortjener det, men også fordi høyere lønn vil medføre økt rekruttering, en mobilisering av sykepleiere som nå jobber i andre yrker – og ikke minst for å få flere til å bli i yrket.

Til tross for at det er mangel på kompetent helsepersonell, bruker mange sykepleiere arbeidstiden på andre oppgaver enn å ta vare på og pleie pasienter og brukere. En undersøkelse fra Norsk Sykepleierforbund i 2019 viste at sykepleiere brukte mye tid på oppgaver som andre kunne utføre, som vasking, rydding og vaktmestertjenester.

Seks av ti sykepleiere bruker daglig tid på oppgaver som andre burde utføre. Det er sløsing av fagressurser, og går blant annet utover nødvendig kompetanseutvikling.

Det er politikernes oppgave å legge til rette for at ressursene blir best mulig brukt i det offentlige. Derfor bør det etableres et nasjonalt avvikssystem for oppgavefordeling i kommunehelsetjenesten. Det vil synliggjøre hvilke arbeidsoppgaver som bør utføres av de ulike yrkesgruppene i helsevesenet.

Tidligere innlegg fra Buskerudbenken (innleggene er skrevet før høstens valg og regjeringsskifte):

Les også

Sortering av skolebarn ut fra faglig nivå strider mot Aps verdier

Les også

Alle burde ha rett til å smile med stolthet og selvtillit – uansett lommebok

Les også

Boligmarkedet skaper A- og B-lag

Les også

Jeg spiser heller fire poteter og en kjøttkake, i stedet for dagens mote som er en potet og tre kjøttkaker