(Laagendalsposten)

Gården på Øvre Høyseth i Veggli ble nylig lagt ut til salgs for 15,2 millioner kroner, og megler Pål Ivar Lauritzen i Landkreditt landbruksmegling sier at dette er en sjelden eiendom.

– Det er ikke så ofte det er slike eiendommer til salgs. Nå er det jo ingen landbrukseiendommer som er like, og sånn sett er alle unike, men dette er en landbrukseiendom med store ressurser, sier han.

Tomtearealet er på totalt 2.197 dekar, her er det både dyrka mark, innmarksbeite, skog og muligheter for jakt og fiske.

Det som gjør eiendommen spesiell, er at det følger med 13 ferdigregulerte hyttetomter på Vegglifjell, i tillegg til ni festetomter som man har årlige inntekter fra.

– Her er et utviklingsmuligheter, og dette er en stor ressurs til gården.

Det følger også med to bolighus.

Boplikt

Det er ikke hverdagslig at det legges ut gårder til 15,2 millioner kroner, verken i Rollag eller i landet for øvrig. Lauritzen sier at hyttefeltet er med på å dra opp prisen.

Konsesjonsprisen, som er satt av takstmann, ble vurdert til 17,7 millioner kroner, men markedsprisen er justert noe ned.

– Man antar at markedsverdien er noe lavere, dette er en vurdering, sier megleren, som mener at man uansett får svært mye for pengene.

Prisen skal uansett godkjennes i forbindelse med en konsesjonssøknad, men Lauritzen tror ikke dette vil by på utfordringer. Eiendommen har såpass mye landbruksressurser, at han tror prisen kan forsvares. Når det gjelder konsesjon, tror han også at det vil bli satt krav om boplikt.

– Jeg tror jo også at den som vil investere i en slik eiendom ønsker å bosette seg her.

Ikke horder

– Har det vært stor interesse rundt eiendommen?

– Dette er jo litt smalt og det er ikke sånn at det kommer horder med interessenter til slike eiendommer, men ja, vi har fått noen henvendelser fra folk som er interessert.

Blant annet har det kommet interesse for folk som driver innenfor byggebransjen.

Bakgrunn for salget er at eieren av gården ikke har livsarvinger som kan overta. Dette er noe man ser mer og mer av i landbruksmeglingsbransjen, sier Lauritzen.

– Tidligere kunne det være nesten skambelagt å selge gården ut av slekta, men slik er det heldigvis ikke lenger. Det kan kanskje henge igjen i noen små bygder, men dette er unntaksvis. Samfunnet er i utvikling, og slik er det også i denne bransjen.

Megleren antar at det kan ta noe tid å få solgt gården. Prisen er høy, og det kan ta litt tid før man finner den rette kjøperen.

– Det er ikke sånn at folk hiver seg rundt og legger inn bud på impuls. Her er det mye å sette seg inn i. Men det er kan hende at vi får solgt den i løpet av sommeren, vi får se.