Takk for at du har lyst å sende en video til oss.

Vi ser på alle videoene som kommer inn og tar kontakt med deg før vi eventuelt publiserer videoen din.

Før du sender inn videoen må du lese vilkårene.

NB: Vi ønsker navn, telefonnummer og en kort beskrivelse av videoen

Send inn video her

 

Ved å laste opp videoen godtar du disse vilkårene

Kort:

Du godtar at Drammens Tidende kan bruke videoen i redaksjonell sammenheng i sine kanaler både nå og senere.

Drammens Tidende kan dele videoen med andre redaksjoner i Amedia-konsernet som kan publisere den i sine kanaler.

Du beholder selv retten til å bruke videoen i andre sammenhenger, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Fullstendige vilkår:

Disse vilkårene gjelder, hvis ikke du og redaksjonen spesifikt avtaler noe annet:

Du beholder selv rettighetene til salg av videoen til andre enn Drammens Tidende og de mediehus/publikasjoner som inngår i Amedias redaksjonelle nettverk.

Du godtar at Drammens Tidende har rett til å bruke denne videoen i egne publikasjoner/kanaler og i mediehus som Drammens Tidende samarbeider med innen Amedia.

Drammens Tidende kan bruke videoen om igjen i fremtiden, men bare i redaksjonelle sammenhenger.

Drammens Tidende eller andre som publiserer den innenfor Amedias redaksjonelle nettverk har ikke rett til å selge videoen til andre uten at du har sagt ja til det på forhånd

Eventuelle inntekter fra slikt videresalg skal gå til rettighetshaver, altså deg, med fratrekk av et administrasjonsgebyr på 20 prosent.

Send inn video her