ØSTLANDET: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har onsdag sendt ut farevarsel for flomfare. Farevarselet gjelder for deler av det sentrale Østlandet, deriblant Drammen.

Farevarslet gjelder fra torsdag til lørdag, og ifølge yr.no ventes vannføringen å øke i små og mellomstore vassdrag. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader.

– Det kommer til å bli vått de neste dagene. I løpet av torsdagen kan en fort få omkring 20 millimeter regn i Drammen og på fredag kan det også komme rundt 20 til 30 millimeter, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til Drammens Tidende.

Kraftige byger

NVE har sendt ut følgende råd om situasjonen:

– Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Hydrolog Sjur Kolberg i NVE forteller at det neppe er noe å frykte for Drammenselva. Ifølge han er Drammenselva for stor til at den kan bli rammet av flom de neste dagene.

– Vi får en del byger som kan være kraftige, men faren gjelder mest ved små og mellomstore elver, sier han.

Kolberg har tidligere sett at flere mindre elver i vårt distrikt har blitt berørt av flom, men fordi det foreløpig ikke er sikkert hvor bygene treffer, kan han ikke si noe om hvor det er størst fare for flom i vårt distrikt.