Uredelighet er et vanskelig ord å bruke om utsagn, men da Rune Kjeldsen fra Drammen SV skriver i Drammens Tidende at palestinerine befinner seg i en sammenlignbar situasjon med ukrainerne, så mener jeg det er dekning for å bruke det.

Da han kan finne på si at Russlands brutale overfall på Ukraina er sammenlignbar med Israels forsvarskrig i 1967, etter utslettelses-angrep fra fire omkringliggende araberstater, ja, da setter han saken på hodet og avslører at han har forstått minimalt av Midtøsten-konflikten.

Siden han undertegner som gruppeleder for Drammen SV setter han ikke bare seg selv, men partiet SV i veldig dårlig lys. Er dette virkelig partiet SVs holdning?

Flere debattinnlegg og kronikker

Som vanlig fra Israels uvenner kommer han dessuten med påstand om «vedvarende folkerettsbrudd» fra Israels side uten det minste forsøk på å dokumentere påstanden. Vet han ikke at den pågående «okkupasjonen» på Vestbredden er lovlig i henhold til krigens regler? Vet han heller ikke noe om fredstraktaten mellom Israel og Jordan angående Vestbredden, eller Oslo-avtalene fra 1990-tallet?

Nøyaktig hvilken bestemmelse i gjeldende folkerett kan Kjeldsen vise til som Israel bryter? Tror han for ramme alvor at en rapport fra Amnesty International representerer Folkeretten?

Det er på tide at venstresiden begynner å snakke sant og redelig om Israel, og SVs gruppeleder er i posisjon til å begynne med det.

Nyheter fra Drammens Tidende