Den moralistiske politikken rundt kjøp og salg av sex må fjernes. Det er på tide å gi sexarbeidere grunnleggende rettigheter.

Sexarbeid er farligst når det er forbudt. Siden Stoltenberg-regjeringen innførte sexkjøpsloven i 2009, har hyppigheten av vold og overgrep mot sexarbeidere økt, og en stadig større andel av kundene er tidligere kriminelle. Det har gjort hverdagen til sexarbeidere langt mer utrygg. Nå er på tide å kaste moralismen ut av vinduet, og ta sexarbeidernes rettigheter inn i varmen.

Venstresidens politikk forteller personer hva de får lov til og ikke med kroppen sin. Det viser en gryende mistro til individets frihet over egen kropp og eget liv. Sexarbeidere er arbeidere på lik linje med andre, og stigmaet denne loven skaper gjør det bare farligere for de som driver med yrket.

De praktiske konsekvensene av sexkjøpsloven er at det blir mindre trygt. Dette resulterer til at tilliten til både politiet og det offentlige helsevesenet svekkes. Vi må få en slutt på at sexarbeidere skal være redde for livene sine hver dag de drar på jobb.

Selv om loven i dag kun forbyr det å kjøpe seksuelle tjenester, betyr ikke dette at det ikke får noen innvirkning på de som selger det. Færre kunder, mer konkurranse og stigmatisering rundt yrket, gjør sexarbeid farligere enn nødvendig. . Nå kan vi ikke lenger la en forbudskåt og moralistisk venstreside risikere enda flere menneskeliv.

Omtrent 13 prosent av norske menn har kjøpt sex, noe som gjør salg av seksuelle tjenester til et etterspurt produkt

Venstresiden vil nemlig ikke bare beholde dagens lovverk, men også forsterke sexkjøpsloven. Det er en fallitterklæring mot sexarbeidernes selvstendige valg. Vi kan ikke la moralismen seire over mennesker som selger en tjeneste til livets opphold.

Omtrent 13 prosent av norske menn har kjøpt sex, noe som gjør salg av seksuelle tjenester til et etterspurt produkt. Hvorfor vil venstresiden da gjøre det farligere?

I tillegg til sexkjøpsloven har vi enda en lov som gjør det farligere å drive med salg av seksuelle tjenester, nemlig hallikparagrafen. Loven nekter en sexarbeider å få hjelp ved at den straffer de som hjelper med opp til seks år i fengsel. Denne paragrafen hindrer mennesker i å kjøre en sexarbeider på legevakten etter et overgrep. Den eneste måten det er lovlig å selge sex på, er å stå alene på gata. Uten tilgang til hjelp, kontroll eller sikkerhet.

Kampen for å fjerne sexkjøpsloven, er en kamp for likestilling og en tryggere hverdag for sexarbeidere. Det burde snart venstresiden også innse.