Sirkusartister, Nansen, dans og folkemusikk skal få folk til Rollag i sommer

Bastian, Kirsten og Kjell vil ha deg til Rollag i sommer.