«Elsk din neste som deg selv», skrev ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg, og viste til Bibelen. Hun brukte verset til støtte for regnbueflagget og Pride-feiring. Den ideologien handler blant annet om seksuelt mangfold, hvor hetero, homo, bi, poly og trans er like bra.

En slik bruk av bibelverset er helt feilaktig, det handler slett ikke om seksualitet.

Det forstår vi ut fra den greske grunnteksten. Der brukes ikke «eros» men «agape», som betyr uselvisk og selvoppofrende nestekjærlighet. Verset handler om at vi mennesker skal speile Guds kjærlighet overfor vår neste.

Kjære ordfører: Bruk gjerne «Elsk din neste som deg selv» som grunnlag for politikken i Drammen. Her har vi det beste moralske kompass for å bygge et godt samfunn. Denne moralen har 3.500 års tradisjon .

Moses fikk budet fra Herren, og det bygger på den tanken at Skaperen har nedlagt evner og egenskaper i hvert menneske som enhver skal bruke til beste for seg selv og familien og hele samfunnet.

Det har skapt sterkt samhold og solide samfunn opp gjennom historien.

LES OGSÅ: