Sjåfør stakk av etter elgpåkjørsel

– Det er forkastelig når folk som har kjørt på et dyr, kjører videre uten å melde ifra. Det kan føre til at dyrene går rundt i skogen og lider i lang tid etter påkjørselen, sier Gunnar Aalien