LIER: Togpendlerne begynner å bli godt vant til å måtte ta buss i stedet for tog om sommeren på grunn av arbeider i Lieråstunnelen.

2022 er intet unntak, og det er planlagt flere perioder hvor togtrafikken stenges på grunn av arbeidene.

Det starter allerede i januar.

Slitasje

I et brev til Lier kommune og politiet skriver Bane Nor at Drammenbanen de siste årene har fått en høyere belastning.

– Derav økt slitasje som igjen har gitt flere feil og lavere oppetid, skriver Bane Nor.

Slitasjen er såpass stor at togselskapet anser at anlegget har nådd sin levetid.

– Det er behov for fornyelse.

Henger etter på vedlikehold

Feil på strekningen mellom Drammen og Oslo fører også til store konsekvenser for togtrafikken, ved at det stadig blir forsinkelser. Derfor mener Bane Nor at det er av samfunnsmessig interesse at de får gjort fornyelse av banen.

Drammens Tidende snakket nylig med kommunikasjonsansvarlig for område øst i Bane Nor, Britt-Johanne Wang.

Da fortalte hun at punktligheten til Drammenbanen totalt ligger på 91,6 prosent, mens den i rushtiden har ligget på 86,2 prosent så langt i år.

Ifølge Wang er det mange grunner til forsinkelser, og manglende vedlikehold, er en av dem.

– Vi har et veldig stort vedlikeholdsetterslep, sa hun.

Flere datoer

Ifølge Bane Nor skal det gjøres døgnkontinuerlig arbeid i Lieråstunnelen i disse periodene:

Korte perioder:

 • 15. – 17. januar (46 timer)
 • 12. – 14. februar (46 timer)
 • 19. – 20. februar (10 timer)
 • 12. – 14. mars (45 timer)

Total nedstengning:

 • Påske: 09. – 18. april
 • 26. – 30. mai
 • Sommer: 2. juni – 1. august

Skal varsle naboer

Dette er arbeidene som skal gjøres i periodene det er stengt:

 • Eksisterende nødlysanlegg fra Asker til Lier skal skiftes ut.
 • Det skal utføres vannsikrende arbeider i tunnelen på Askersiden.
 • Trekking av AT-kabler i tunnelen og fjerning av eksisterende returkabel og tilhørende master i tunnelen.
 • Det skal også foregå av- og påstigning av personell og av- og pålessing av materiell i og rundt Lier holdeplass.
 • Det aller meste av arbeidene vil pågå inne i tunnelen og det benyttes skinnegående maskiner og håndholdt verktøy. Det ventes at lydnivåene fra disse arbeidene ikke vil oppleves som forstyrrende.

Bane Nor skriver at de skal prøve å unngå ulemper for naboer.

– Men det er dessverre ikke til å unngå at arbeidet vil medføre noe støy. Vi vil også ta hensyn til innsovningsperioden.

Berørte naboer varsles på SMS og ved noen tilfeller tilbys også overnatting, ifølge Bane Nor.