Mosdyr filtrerer sjøvann på samme måte som skjell, rur og maneter. De konkurrerer om plassen der andre fastsittende organismer som makroalger, skjell, rur, sekkedyr og snegl sitter.

Det var Ralph Magne Johansen som fant den nye mosdyrarten i høsten 2020. Ved nærmere undersøkelser ble organismen funnet på brygger og båter og både hos ham selv og hos naboene. Den ble sendt til naturhistorisk museum i London for sikker identifikasjon.

– Etter cirka en uke fikk vi bekreftet at det virkelig var Tricellaria inopinata, sier forsker Anders Jelmert i Havforskningsinstituttet.

Ber publikum melde inn

Det nye mosdyrarten er nå meldt inn i Dugnad for havet. Havforskningsinstituttet ber publikum melde inn om man finner denne arten eller noe annet uvanlig i fjæra eller i sjøen.

Tricellaria inopinata er tidligere funnet i 2014 Florø og i Kristiansund i 2014, men dette nye funnstedet ligger oppstrøms for de tidligere funnene. Det kan bety at den har vært på Sørlandet fra før 2014.