SANDE: Søndag ettermiddag måtte brannvesenet rykke ut til Suluvann i Sande. Ambulansepersonell på stedet hadde bedt om bistand i forbindelse med et litt komplisert helseoppdrag.

En svært uheldig turgåer hadde nemlig pådratt seg et åpent beinbrudd, og lå 30-40 meter fra farbar vei.

Mens ambulansepersonellet stabiliserte bruddet, ryddet brannmannskapene småskog for å bedre framkommeligheten.

– Deretter bisto vi da pasienten skulle bæres ut på båre, blant annet over en bekk, til ambulansen, sier utrykningsleder Rune André Hansen.

Pasienten ble fraktet videre til sykehus for behandling.