Drammen kommune har jobbet lenge med å få på plass en sykkelstrategi som nå endelig er vedtatt. Sykkelstrategien er ambisiøs, og har som målsetting å nå 20 prosent sykkelandel innen 2031.

Sykkelplanen er et viktig element i å oppnå nullvekstmålet, og dermed sikre drammenssamfunnet en byvekstavtale. Staten skal fordele 10 milliarder kroner på de fem byområdene som ikke har avtale i dag. Drammen er ett av disse, men kravet fra Staten er knallhardt på at nullvekstmålet skal nås.

Drammen har i motsetning til de byområdene vi kjemper med ikke en bomløsning inne i sine planer. Det betyr at vi må nå målet om at biltrafikken ikke skal vokse – selv om befolkningen vokser – uten bompenger.

Vi må derfor være kjempegode på tiltak som gjør at folk flest velger sykkel, gange, kollektiv og i fremtiden kanskje utslippsfrie båter på elva og fjorden i stedet for bilen. Om ikke hele tida så i alle fall noen ganger. Hvis flere sykler til jobben, til byen eller lar ungene sykle til skolen i stedet for å kjøre så er det et meget godt bidrag til å nå nullvekstmålet. Det vil sørge for at Drammen henger med i det gode selskap i kampen om byvekstmidlene.

At sykling har en rekke andre gevinster som bedre helse og at det ikke trengs så mange parkeringsplasser er også positivt i samfunnsregnskapet.

For at flere skal sykle er det nødvendig at vi gradvis bygger infrastruktur, og gjør det trygt både å sykle og sette fra seg sykkelen. De fleste arbeidsplasser har etter hvert gode ordninger for å sette sykkelen trygt fra seg. Sykkelparkering er et av temaene i sykkelplanen, og det er også derfor det har kommet opp sykkelbokser for trygg parkering.

Det er dessverre mange sykler som blir stjålet, og behovet for trygg parkering er stort.

På jernbanestasjonene har Bane NOR satt opp låsbare sykkelhotell som er et godt tilbud til syklende. I andre land kombineres slike tilbud med bemannet service og muligheter for stell og ettersyn av sykkelen mens du er på jobb. I norske byer er slike tilbud fortsatt under utprøving.

Drammen sentrum og de andre sentrene i kommunen trenger flere steder som er trygge å sette fra seg sykkelen på. Sykkelbokser er en fleksibel og bra løsning for å møte behovet for trygg parkering. En annen fordel med slike bokser er at hvis de ikke kan passes inn i forhold til omgivelsene, eller bygges sammen med annen infrastruktur, så kan de både flyttes og pyntes på slik at de passer bedre med omgivelsene.