Jeg er ung og politikk har ingenting med meg eller mitt liv å gjøre! Eller har det?

Når vi stemmer i valget, er vi med på å forme framtida vår. Vi velger oss det partiet som er mest likt våre egne meninger, slik får det samfunnet vi ønsker oss en ekstra stemme på Stortinget.

På tross av mange år i ungdomspolitikken kan jeg forstå at politikk kan oppleves som fjernt og fremmed for mange. Den er fylt av fremmedord, mange partier, storting, regjering, fylke og kommune. Og kanskje mest forvirrende, politikere som høres ut som om de vil nøyaktig det samme, men likevel er rykende uenige.

For deg som er ung og tenker at poltikken ikke handler om deg, og at stemmen din ikke betyr noe, vil jeg du skal huske på én ting - politikk påvirker alt i livet ditt. Da er det viktig at du er med og påvirker politikken.

Det er de politiske partiene vi skal velge som bestemmer hvordan skoledagen din er. Om du får gratis skolemat eller ikke, hvor mange dere er som må dele på læreren og om helsesykepleier er der når du trenger det.

Hvis du blir student eller lærling styrer partiene mulighetene dine. Hvor du kan studere, om du får studere og størrelsen på stipendet ditt. Om du får læreplass eller studentbolig, og om det skapes nok jobber slik at du får trygghet for framtida.

Partiene som får flest stemmer og får styre Norge er med å bestemme hvilke rettigheter du har på jobben din, hvor lang arbeidsdagen din skal være, at du får ferie, at du har trygghet hvis du blir syk. Og hvis du blir syk, er det et politisk spørsmål om størrelsen på lommeboka di har noe å si for hva slags hjelp du får og hvor du får det.

Politikk handler om deg og mulighetene dine. Om hvordan du og de rundt deg skal ha det, om framtida som kommer. At vi klarer å kutte i klimagassutslippene slik at vi som er unge får en trygg framtid, at du får en god utdanning du klarer å fullføre og at du møter trygge jobber.

Det er vi unge som skal leve lengst med konsekvensene av politikken som kommer etter høstens valgresultat. Bruk stemmeretten og påvirk din egen framtid!

Men skal jeg tenke på hva som er best for meg selv eller skal jeg stemme på det som er best for fellesskapet?

Jeg valgte meg Arbeiderpartiet fordi jeg tror vi løser de store oppgavene best i fellesskap.

Min oppfatning er at spørsmålet om man skal tenke på fellesskapet eller hva som er best for en selv når man skal stemme, ikke er et spørsmål om enten eller. Jeg stemmer på det som er best for fellesskapet fordi det er best for meg, og det som er best for meg er bra for fellesskapet.

Hvis jeg mister jobben eller blir syk vil jeg ha en velferdsstat som tar meg mot og hjelper meg, og at noen har planlagt løsninger for det jeg ikke kan vite om venter. At hvis jeg får barn har de like gode muligheter som alle andre samme hva jeg tjener.

Dersom jeg blir kjemperik, vil jeg betale mer i skatt. Fordi jeg vil leve i et samfunn der jeg vet at naboen min som tjener en brøkdel av min lønn har de samme godene som meg og at det gir meg et samfunn med lav ulikhet og høy tillit. Der jeg slipper å gjemme meg bak høye gjerder og vakter, fordi andre må ty til kriminalitet i mangel på muligheter.

Slik formes sirkelen mellom en selv og fellesskapets beste.

Mange tenker at Norge er sånn allerede. Det er ingen selvfølge at lommeboka ikke avgjør mulighetene dine og at forskjellene mellom oss er små – det er et resultat av mangeårig politisk kamp. Forskjellene mellom oss har økt for mye de siste åtte åra.

Jeg vil heller stemme på det som er best for fellesskapet fordi det er bra for meg, og det som er best for meg, er bra for fellesskapet.

Les også

Provoserende lønnsgalopp for lederne i Helse Sør-Øst

Les også

Tomme løfter om billigere flybilletter