Gå til sidens hovedinnhold

Skal vi virkelig fylle ut fjorden slik som dette?

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Se på bildet.

Er det virkelig sånn du vil se Drammen?

Drammen havn planlegger å fylle opp fjorden med et areal tilsvarende 47 fotballbaner, og det for å øke kapasiteten til containerhavna slik at 130 000 containere kan ankomme byen årlig. Drammens befolkning har tidligere sagt et rungende nei til containerhavn – likevel planlegger Drammen Havn for storstilt utviding av denne virksomheten. Utbyggingen vil skje vis-a-vis et nytt sykehusbygg på Brakerøya, og med store konsekvenser for beboere og øvrig næringsliv.

I Havnas egne utregninger fremgår det at nesten alle containere må fraktes ut av Drammen havn med lastebil. Gjennom byen.

Er det behov for en containerhavn i Drammen? Nei. Svaret er tindrende klart i overordnede rapporter som tar for seg havnekapasiteten på Østlandsområder. Det er ledig kapasitet ved andre havner i vår region. Disse havnene ligger også nærmere dit godset skal. Godset skal til store grossistlagre hvor det pakkes om og sendes ut til butikker på Østlandet. Disse lagrene ligger ikke i Drammen, men på Romerike, Follo og i Vestfold. Omveien om Drammen er derfor tungvint, meningsløs og ikke særlig miljøvennlig.

Les også: Ønsker marina i Drammen

Men det må da være masse inntekter og arbeidsplasser for Drammen ved at vi får denne virksomheten?

Nei. Moderne havner har svært få ansatte i forhold til arealet, og legger lite klingende mynt i kommunekassa. Havneloven forbyr dessuten kommunene å ta utbytte fra havneforetakene.

Men er det ikke bra å frakte godset over Drammen Havn som har jernbane –det er jo en slik intermodial havn?

Nei. For det første så skal godset til grossistlagre som ikke har jernbanetilknytning, for det andre så er det ulønnsomt å transportere gods på jernbane dersom det ikke er snakk om svært lange avstander.

For det tredje er det ikke kapasitet på sporet ut til Holmen, og det planlegges heller ikke økning av jernbanekapasiteten til Holmen som kan håndtere disse containerne i tillegg til dagens gods. Skulle det vært gjort så måtte det vært bygd en ny bro og nye spor, som ville tatt hele elvepromenaden på Strømsøsiden. Det er neppe noen som ønsker dette.

Ta en titt på jernbanevognene som frakter biler fra Drammen Havn. Det står ikke Strømmen, Alnabru eller Moss på disse. Det står Narvik, Bergen og Trondheim. Det er slike avstander som må til før jernbane er konkurransedyktig.

Så hvis det ikke er behov for en containerhavn i Drammen, all transporten uansett skal til lagre i andre byer med bil, og det ikke planlegges for å få godset over på bane; hvorfor planlegger man da å fylle ut fjorden for dette formålet? Jo, fordi i Norge konkurrerer havnene innbyrdes. Hadde man nøytralt vurdert overordnet infrastruktur, ville man aldri lagt en ny containerhavn i Drammen. Drammen Havns plan er å ta markedsandeler fra andre havner, ved å tilby lavere priser.

Resultatet blir lengre reiser med tungtransport og en stor belastning på Drammen sentrum, det nye sykehuset og boligområder. Sikkert en grei plan for havna – men er det virkelig det Drammen trenger?

Vi i De Grønne vil ikke jage bilhavna ut av byen med et første. Den kan bli. Men vi sier et absolutt nei til å fylle ut fjorden med grus og stein for å bedrive en virksomhet som er feil plassert, gir lite inntekter og arbeidsplasser, og som har som konsekvens at Drammen sentrum belastes med tungtransport i årtier fremover.

Drammen havns planer om containerhavn og massiv utfyllling i Drammen må stoppes!

Kommentarer til denne saken