Utdanning.no skriver 7. mai at politikerne i Drammen har vedtatt at det skal spares til sammen 120 millioner kroner i perioden fra 2023 til 2026. En av tiltaksområdene de foreslår å spare er sommerskolen.

Skoleferien er lang, og barn og unge har godt av denne pausen, men de fleste voksne har ikke mer enn tre uker sommerferie. Mange barn og ungdommer er flinke til å finne på ting selv, men noen blir tiltaksløse og kanskje sittende inne, ofte med litt mye skjermtid.

Ikke alle familier har besteforeldre eller annen familie som kan stille opp i ukene hvor foreldrene er på jobb og barna har fri.

Politikerne må kutte: Kan spare 35 millioner i barnehagene

Sommerskolen kan tilby fysisk aktivitet, man kan få nye venner og man kan fokusere på noe man virkelig er interessert i. For mange er sommerskolen den mest spennende uka i sommerferien.

I 2021 fikk Drammen kommune nesten 10 millioner ekstra fra regjeringen for å satse på sommerskolen. Meningen var å kompensere for noen av de faglige og sosiale følgene som pandemien hadde hatt for elevene. Sommerskoletilbudet i 2021 var for elever fra 4. til 10. trinn. I år er tilbudet kun for 5. til 7. trinn.

Til neste år foreslår rådmannen å kutte ut hele tilbudet for å spare 1,7 millioner kroner.

Selv om pandemien er over, har elever fortsatt stort utbytte av sommerskolen.

Gjennom hele pandemien har det vært fokus på de sårbare elevene og hvor skadelig det var for disse elevene da det var hjemmeskole. Alle er glade for at skolene igjen er fulle av elever. Men betyr det at vi ikke lenger trenger å tenke på de sårbare elevene? Ifølge Finansavisen.no har Drammen høyest barnefattigdom av storbyene med en andel på 17,7 %.

Sommerskolens mål er at elevene lærer noe nytt og får faglige utfordringer i et trygt, aktivt og sosialt læringsmiljø. I april 2021 skrev dt.no at sommerskolen ønsker å nå ut til alle barn i målgruppen, men at de prioriterer barn med særskilte behov og kommer til å ha en dialog med skolene hvem som skal få plass.

Barna med særskilte behov er her fortsatt. Disse barna trenger sommerskolen. Er virkelig sommerskolen stedet Drammen kommune vil spare penger?

LES OGSÅ: