Skattelistene er lagt ut. Nysgjerrigheten våkner hos Ola Nordmann.

Det er ikke nødvendig sjekke naboens inntekt og formue for å finne noe spennende. Det mest interessante finner vi når vi sjekker det store bildet. Da ser vi nok en gang en trend. Forskjellene mellom folk øker under den blå regjeringa. Det er et uomtvistelig faktum, klart lesbart også fra statistikk og ulikhetskoeffisienter.

Kan det forklares, og kan vi gjøre noe med det? Svaret er et tydelig ja på begge spørsmål.

I store trekk er det to verktøy som kan brukes riktig etter galt, alt etter hva vi ønsker i dette samfunnet.

Buskerud-benken - Arne Nævra

Hver uke skriver en representant fra Buskerud-benken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Arne Nævra fra SV.

Kommende uke er det Masud Gharahkhani fra Ap som har ordet.

Om vi ønsker større forskjeller mellom folk så gir vi skattelettelser til dem som har mest fra før. Det beste er å lette på formueskatten og fjerne arveavgiften. Samtidig må vi knipe igjen på overføringer til kommunene der nesten all velferd skapes. Som skoler, SFO, sykehjem osv. På toppen av det hele bør vi foreta kutt i overføringer til vanskeligstilte grupper. Da får vi det til. Da øker forskjellene.

Du gjettet riktig. Det er dette Erna Solberg og hennes regjering har gjort.

Høyreregjeringa har gitt skattelettelser på til sammen 34 milliarder kroner, mange ganger mer til de rikeste enn til vanlige folk. Skattekuttene har i all hovedsak gått til folk med formue, særlig dem med store formuer. Jeg vil ikke belemre folk med tall, men jeg har dem på forespørsel.

Sju statsbudsjetter gir en endelig dom over Erna Solbergs skattereformer på vei inn i valgåret. Den viser at høyresidens retorikk om skattekutt som hjelper nordmenn flest er bare tull.

Det som kanskje betyr aller mest for vanlige folks daglige økonomi, og det som gjør et sted bra å bo, er velferdstjenestene og prisen på dem. Mange av velferdstjenestene skapes i en kommune. Da er det avgjørende at ikke kommuner og fylkeskommuner sultefores med midler slik at tjenestene tvinges til å bli dårligere eller veldig dyre. Vi snakker om tilgang og pris på barnehager, SFO, pleie- og omsorg osv.

SV har i sitt alternative statsbudsjett for 2021 foreslått å styrke kommunene og fylkeskommunene med over 7 milliarder kroner, og vi viser inndekning for det. Ikke ved å skattelegge vanlige folk, men å ta fra de virkelig høye inntektene og formuene. Alle som tjener under 600.000 kroner i året får mindre skatt med SV.

Nå er det nøye regnet ut hva 7 milliarder kroner i overføring ville betydd for hver enkelt kommune. Drammen ville for eksempel fått 103 millioner kroner mer til pleie og omsorg. Lier ville fått 26 millioner kroner mer.

Det som kanskje er den største skampletten på den blå regjeringas CV, er flere år med forferdelige usosiale kutt. For dem som er kastet ut i arbeidsledighet er tida for arbeidsavklaring (AAP) redusert fra fire til tre år. Verst er det for nye unge under 25 år på AAP. Deres tillegg er kraftig redusert. Noen av kuttene er direkte smålige, som fjerning av faste satser for stønad til barnebriller, redusert støtte til cøliakirammede, reduksjon i barnetillegget for uføre, fjerning av ung ufør-tillegget i AAP med mer.

SV ønsker å reversere alle de smålige usosiale kuttene, og ønsker i stedet mer og bedre offentlig velferd. For neste år foreslår SV økt barnetrygd med 1 milliard kroner, gratis SFO for 1. klassinger (gratis for alle på sikt), gratis tannhelse fram til 22 år og gratis sjekk over 75 år.

Mer fra Arne Nævra:

Les også

Store forskjeller er gift for samfunnet, og forskjellene i Norge øker

På sikt vil SV jobbe for at neste store reform er at det skal være gratis tannhelse for alle, med en liten egenandel som i helsevesenet ellers. Tennene er en del av kroppen, og dårlig økonomi skal ikke ødelegge din verdighet og livskvalitet som dårlige tenner betyr.

Norge er et godt land å bo i for de aller fleste. Fram til nå har også forskjellene vært små her i landet. Men forskjellene øker, antall barn som vokser opp i hjem med vedvarende lavinntekt øker, og det er klare tendenser til at sterkere konkurranse, profittjag og privatiseringsframstøt mot offentlig velferd. Dette svekker det samfunnet vi hittil har vært så stolte av.

Det er dette som er politikk folkens. Det er her vi kan velge mellom retninger, og det er det valget står om neste høst.

Mer fra Buskerudbenken:

Les også

For et lite firma som bygger hus, er det nesten umulig å overholde alle kravene til dokumentasjon

Les også

Trumps USA viser at det vi opplever som trygt gradvis kan forvitre

Les også

Jeg spiser heller fire poteter og en kjøttkake, i stedet for dagens mote som er en potet og tre kjøttkaker

Les også

Høyre har i sju år latt arbeidsfolk, barnefamilier og pensjonister få beholde mer av sine egne penger