Gå til sidens hovedinnhold

Skiløyper i Drammensmarka

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Drammen kommune har lange tradisjoner for å tilby brukerne av markaområdene produkter av høy kvalitet for alle typer friluftsaktiviteter, sommer som vinter.  Gjennomførte brukerundersøkelser over mange år viser meget stor tilfredshet med det tilbudet som gis, og vi forsøker hele tiden å forbedre oss og tilpasse oss endringer i aktiviteter og ønsker fra brukerne. Dette er i tråd med politiske føringer som sier at Drammen kommune skal bidra til å foredle og videreutvikle friluftsarenaene i bymarka slik at de bidrar til bedre folkehelse for alle. Hovedmålet for idrett og friluftsliv i bystrategien er å «øke bruken av fellesarealer, idrettsanlegg og turområder».

Drammen har til sammen 180 km skiløyper/turveier. Hvert år gjennomføres løypemøte med nabokommuner for faglig erfaringsutveksling som sikrer et helhetlig skiløyperegime i Finnemarka og på Vestskogen.  De naturgitte forhold, sammen med faglige vurderinger, avgjør hvorvidt det er mulig å skape et tilfredsstillende skiløypeprodukt bak løypemaskinen og hvilket sporregime som kan brukes.

Kommunen prioriterer de ulike tilretteleggingstiltakene innen de budsjettrammer som er gitt, og som gir mest folkehelse per krone.  Ut fra det erfaringsgrunnlag kommunen sitter inne med, og tilbakemeldinger blant annet gjennom brukerundersøkelser, er det brede lag av brukerne tilfreds med dagens skiløyperegime. Et ønsket sambruk av marka rundt byen forutsetter imidlertid at den enkelte bruker etterlever friluftslovens føringer om å opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade og ulempe for andre.

I snøfattige vintre blusser imidlertid debatten opp i større byer/tettsteder rundt «konflikter» i skiløypenettet målbåret av enkeltpersoner/grupper. Dette kan være problemstillinger i forhold til klassiske spor kontra skøytetraseer, gående kontra skiløpere, fatbikesyklister kontra skiløpere eller om hunder i skiløypa, sporsetting, grus i skiløyper langs vei osv. Sist vinter da det var mye snø var denne type debatt nærmest fraværende.

Kommunen oppfordrer derfor brukerne av marka til å ta hensyn og vise respekt for ulike typer bruk, slik at flest mulig får mulighet til aktivitet og gode opplevelser i friluft.

Kommentarer til denne saken