Viser til Liv Evjus innlegg i Drammens Tidende. Hun treffer spikeren på hodet når hun hevder at kommunikasjonsarbeidet i kommunen er lite fremoverlent.

Kommunen burde være såpass stolt av alle utmerkelsene den har fått gjennom årene at dette burde være samlet på en «skrytevegg» på hjemmesidene. Burde ikke være nødvendig å ta seg en tur til rådhuset for å se denne veggen.

Slik blir kommunikasjonsarbeidet når journalistene har overtatt styringen. Mange setter likhetstegn mellom journalister og kommunikasjonsmedarbeidere. Det er skivebom.

Journalistikk og kommunikasjon er to forskjellige fag med forskjellige utdanninger. Journalister kan skrive, stort sett, men det går ofte fort i svingene. Det kan bli mye hopp og sprett, og resultatene blir deretter. Langsiktig planlegging er nok mangelvare, informasjonsstrategier og -planer står ikke i fokus. Kanskje ikke så rart, da dette vel ikke er noe som inngår i en journalists fag.

Det gjør det derimot blant de som er utdannet kommunikasjonsarbeidere. Bare så synd at disse gjennom de siste årene har forsvunnet helt, og at kommunen har stor tro på journalister i kommunikasjonsfaget, selv om resultatene taler for seg selv, slik Liv Evju er inne på. Kommunikasjonsarbeidet i Drammen kommune fremstår ikke profesjonelt. Det er svært mangelfullt.

De siste fire-fem årene har kommunikasjonsenheten økt betydelig og består nå av 13 personer. Det har aldri før vært så mange i enheten. Økningen i antall medarbeidere skyldtes først og fremst ønske om satsing på sosiale medier, men det er kanskje ikke det innbyggerne har størst behov for?

En grunnmur med god og matnyttig informasjon bør være til stede først. Det hjelper heller ikke å ha en stor kommunikasjonsstab når man mangler kommunikasjonsfaglig kompetanse. Det viser manglende respekt for faget. Et betimelig spørsmål er om ressursbruken står i forhold til resultatene

Kommunens kommunikasjonsarbeid bør evalueres, inkludert satsingen på sosiale medier. I tillegg hadde det ikke vært dumt å spørre innbyggerne om hva de savner av informasjon fra kommunens side. Dette kan gjøres rimelig, for eksempel digitalt. Koster i hvert fall ikke 11 millioner kroner slik en ny profil er anslått å koste.

Så kan kommunen etter å ha fått inn svarene utarbeide en informasjonsstrategi med tilhørende konkrete informasjonsplaner. Samtidig må kommunen rekruttere medarbeidere med kommunikasjonsfaglig utdanning når noen slutter i enheten.

LES OGSÅ: