Fra 1. januar 2022 får ansatte i skoler og barnehager unntak fra smittekarantene i arbeidstiden.

Ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet, kan gå på jobb, men må teste seg døgn tre og sju etter nærkontakten, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte er i samme husstand eller tilsvarende nær den som er smittet.

– Regjeringen er opptatt av at barn og unge skal få et best mulig tilbud, og at skoler og barnehager skal være mest mulig åpne, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i pressemeldingen.

Folkehelseinstituttet anbefalte et slik unntak for ansatte i skoler og barnehager 16. desember. Årsaken til anbefalingen var at FHI vil unngå stenging av skoler og barnehager også i 2022.

Barn under 18 år er i dag unntatt fra smittekarantene hvis de er nærkontakter til andre enn husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære. Det anbefales at de tester seg på dag 3 og 7. Regjeringen har bestemt at dette unntaket også skal gjelde elever i videregående skole som har fylt 18 år.