DRAMMEN: Etter påstander om flere kritikkverdige forhold ved Drammen Montessoriskole, gjennomførte Utdanningsdirektoratet et tilsyn ved skolen på Sundland i fjor. De har vært på flere skolebesøk, intervjuet elever og lærere og gjennomgått dokumentasjon fra skolen. I sommer kom en foreløpig tilsynsrapport, og nå er den endelige rapporten klar.

– Uakseptabelt

I rapporten skriver Utdanningsdirektoratet at de mener en lærer ved ett tilfelle har krenket elever verbalt. Hva som skjedde og hva som ble sagt har direktoratet sladdet, men skriver at det er uakseptabelt.

– Utdanningsdirektoratet vil understreke at det er helt uakseptabelt at ansatte ved en skole krenker elever, skriver direktoratet i rapporten.

De understreker imidlertid at de ikke kjenner til flere tilfelle av krenkelser ved skolen.

– Vi legger til grunn at lærerens krenkelse av elever var et enkelttilfelle, og at skolen fulgte opp tilfellet i samsvar med egne rutiner og at skolen per i dag ikke bruker tiltak som innebærer krenkende behandling av elever, skriver de i rapporten.

Fungerende rektor Firat Bachivan er glad for at det ifølge rapporten ikke har skjedd vold som disiplinerende tiltak ved skolen.

– Det er bra siden det er kommet mange påstander i media. Når det gjelder det verbale ble saken behandlet  og håndtert samme dag. Nevnte lærer har skrevet brev hvor hun beklager, og at hun ikke skulle brukt det ordet, sier fungerende rektor.

Hvilket ord hun brukte, vil han imidlertid ikke svare på.

Den aktuelle læreren er nå i permisjon.

Spesialundervisning

I den foreløpig rapporten som kom i vår påpekte Utdanningsdirektoratet at skolen ikke hadde gode nok rutiner for å vurdere om elever trengte spesialundervisning. Styret har gitt tilbakemelding om at de fokuserer på dette, og ramser opp flere tiltak, men direktoratet mener fortsatt at de ikke oppfyller kravet.

– Intervjuene med lærere vinteren 2016 bekrefter at skolen ikke har en innarbeidet fremgangsmåte for å vurdere om elevene har behov for spesialundervisning og at lærerne melder behov for spesialundervisning til rektor, skriver direktoratet. Skolen har fått pålegg om at dette må rettes opp i.

– Vi har allerede implementert tiltak og satt i gang prosesser for å få løst dette. Vi har frist til mai, men er allerede i gang, sier fungerende rektor.

LES OGSÅ: Her åpner Drammens første Montessoriskole

Omtales som tyrkisk skole i tyrkiske medier

Undervisning på engelsk

I den foreløpig rapporten påpekte direktoratet også at en av lærerne bare underviser på engelsk. De mente derfor skolen ikke oppfylte kravet om at all opplæring skal være på norsk. I tilbakemeldingen skriver skolen at denne læreren ikke har det pedagogiske ansvaret, det er det en norsktalende lærer som har. Styret opplyser i tillegg at den engelskspråklige læreren nå er meldt på nettkurs i norsk.

Direktoratet mener det ikke holder til å oppfylle kravet om at all undervisning skal være på norsk.

– Selv om den engelsktalende pedagogen ikke har det pedagogiske hovedansvaret, gir hun opplæring på engelsk i alle fag for elevene på storskolen, skriver direktoratet.

Skolen har fått pålegg om at dette må rettes opp i.

– Vi har implementert tiltak og jobber for å løse dette. Den engelsktalende læreren er et supplement. Vi har ansatt henne for at elevene skal kunne snakke engelsk, og det er foreldrene fornøyd med, sier Bachivan som er fornøyd med rapporten.

– Vi synes rapporten er veldig positiv ut ifra påstandene som har kommet fram i media, sier Bachivan.

LES OGSÅ:

Montessori-pappa: Syns det er urettferdig kritikk