DRAMMEN: Det er lierskolen Høvik ungdomsskole som scorer best på Utdanningsdirektoratets nasjonale leseprøve, blant ungdomsskolene i nedre Buskerud. Deretter følger Tranby ungdomsskole og Røyken ungdomsskole på de neste plassene.

Del på Facebook

Svensedammen skole tar sammen med Slemmestad ungdomsskole fjerdeplassen på lista over ungdomsskolene som scorer høyest på den nasjonale leseprøven. Om man ser på tallene fra både 8. og 9. klasse, scorer de høyest totalt av ungdomsskolene i Drammen.

8.-klassingene scorer 3, 4 av 5 på poengskalaen, mens 9.-klassingene scorer 3,6 på skalaen. Dette er henholdsvis 0,3 og 0,1 poeng over landsgjennomsnittet.Leselærere

– Vi er kjempefornøyd med resultatene. De viser at vår måte å jobbe på fungerer, sier rektor ved Svensedammen, Marianne Haagensen.

Rektoren forklarer at skolen har bestemt at alle lærerne er såkalte leselærere.

I tillegg jobber man tett med å forklare vanskelige ord og begreper.

Bokanmeldelser og dialog

Harald Ramsfjell er norsk- og samfunnsfaglærer for 9. klasse på skolen.

Han mener det er flere grunner til at Svensedammen scorer høyere enn landsgjennomsnittet.

– I fjor skulle alle elevene levere inn fire bokanmeldelser i løpet av året, hvor de måtte presentere en av disse foran klassen. Dette gir mengdelesing, noe som er svært viktig for elevenes utvikling, sier Ramsfjell, som legger til man legger stor vekt på å forklare vanskelige ord og begreper.

– I tillegg er vi opptatt av å ha en god dialog med foreldrene. De er interesserte, og følger opp ungdommene hjemme. At de bryr seg og hjelper er viktig for å få til arbeidet vårt, sier rektor Haagensen.

LES OGSÅ: Hurumelever skåret best i drammensområdet i leseprøvene

Elevene fornøyde

Elevene til lærer Ramsfjell mener at mye høytlesing og tilbakemelding på oppgaver og lesing har hjulpet dem til å bli bedre med ord.

– Ofte leser vi eller Harald tekster høyt, og så spør han oss om hvilke ord vi ikke skjønte. Deretter forklarer han hva disse betyr, sier Una Viel Jarun Samuelsen (14).

– Han sier veldig tydelig fra om hva vi kan gjøre bedre, sier Erik Atle Løken (14), som trekker fram et godt klassemiljø og oppfølging fra læreren som grunner til at man har lyst til å gjøre det bra på skolen.

– Vi utvikler elevene

Elevene på 8. trinn i Drammen kommune gjør det bedre på nasjonale prøver i lesing enn noen gang før.

De scorer 3,1 i gjennomsnitt, noe som også er landsgjennomsnittet.

Utdanningsdirektør Tore Isaksen er godt fornøyd med at de nå stabiliserer seg på gjennomsnittet etter å ha ligget under en stund.

– Jeg er imponert over fokuset til elevene og hvor hardt de jobber, disse resultatene kommer ikke av seg selv, sier han.

Han vil naturlig nok helst gjøre det enda bedre, men sier han er stolt av både lærere og elever som scorer bra tross forutsetningene og rammene skolene i Drammen har.

Ekspertenes lesetips

Oddny Judith Solheim er førsteamanuensis ved lesesenteret ved Universitetet i Stavanger.

Hun mener foreldre må vise interesse for hva barn og ungdom driver med på skolen, skal de hjelpe barna til å bli bedre til å lese. Dette er hennes fem tips til foreldre:

  • Det er viktig å diskutere det ungdommene leser, og å gå i dialog med barna i tilknytning til det man lærer på skolen.
  • En god måte å se hvordan ungdom tar til seg informasjon på, er å spørre dem om de kan huske det de har lest når de er ferdige med å lese, og be dem formulere det på sin egen måte.
  • Dette kan gi en indikator på hva de får med seg, og ikke får med seg, og hva de må jobbe videre med.
  • Foreldre kan på forhånd se hvordan teksten og resonnementet er bygget opp, og hjelpe barna til å strukturere stoffet man skal lese.
  • Være rollemodeller når det gjelder å lese og bruke skriftlig informasjon. Spesielt mannlige rollemodeller trengs for å få gutter til å lese.

– Det viktigste er at man sier at skolen er viktig, og er nysgjerrig på å høre hva som skjer på skolen, sier rektor ved Svensedammen skole, Marianne Haagensen.

– Vi pleier å bruke et fotballuttrykk når det gjelder foreldre, skole og barn: Man spiller hverandre gode. For at elevene skal få mest mulig ut av opplæringen, må det følges opp i hjemmet. Og man trenger ikke være en lesehest for å hjelpe til med leksene, sier rektor Haagensen.

HER KAN DU SØKE I RESULTATENE FOR SKOLENE, SOM NETTAVISEN.NO HAR GJORT SØKBARE (Trykk ctrl + f for å søke - skriv så inn navnet på skolen):

Her kan du søke i resultatene for 5. årstrinn (PDF)

Her kan du søke i resultatene for 8. årstrinn (PDF)

Her kan du søke i resultatene for 9. årstrinn (PDF)