Skolemat kan være et godt grep noen steder, men det gir ikke mening å beslutte at alle skoler skal innføre det

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Debatten om skolemat har, som så mange andre skoledebatter, utviklet seg til en for-eller-mot debatt uten nyanser – der politikere mener høyt om enkelttiltak uten å ta høyde for variasjonene som finnes fra skole til skole og fra klasse til klasse.

Drammen Venstre er ikke mot skolemat. Det er det vel ingen som er. Men dersom vi hadde snudd på debatten og sagt følgende: Det er anslått at skolemat til alle elever i Drammen kan koste ca. 140 millioner. Om vi først skal bruke 140 millioner mer på skolene og barnehagene i Nye Drammen, er det gjennom å bruke det på skolemat vi får mest igjen for pengene?

Ingen skole, barnehage eller klasse er lik. Sammensetningen av elever, lærere, foreldre og lokalsamfunn rundt er alltid ulik – og dermed er også mulighetene og utfordringene ulike. Målet vårt må være at enhver skole og enhver klasseleder gir så mange som mulig en god skolehverdag, som mulig gjennom å ta i bruk ressursene de har til rådighet best mulig.

Skolemat kan være et godt grep noen steder, men det gir ikke mening at vi politisk skal beslutte at alle skoler skal måtte innføre det uavhengig av hvilke behov de har i utgangspunktet.

Det er den enkelte skole- og klasseleder som vet best hvilke utfordringer de har, og som er mest egnet til å beslutte hvilke verktøy de skal bruke for å oppnå de ambisiøse målene vi har for Drammenskolen. Det være seg kjente og velbrukte verktøy eller om de ønsker å utvikle nye.

I stedet for å diskutere hvilke tiltak vi skal pålegge utdanningssektoren i Drammen, la oss heller øke de frie midlene til skoler og barnehager, og la de bruke sitt faglige skjønn til å ta de grepene de mener er best. Om den enkelte skole mener skolemat er best – ja, da skal vi akseptere det.

Men om skolen velger å bruke midlene på spesialpedagogikk, spesialutstyr, forsterking i enkeltklasser, høyere lærertetthet, prosjekter eller egne innovasjonsprosjekt, så skal vi også akseptere det.

I stedet for at vi politikere diskuterer kostbare enkelttiltak med usikre resultater, la oss heller øke de frie rammene og la lederne på skolene og barnehagene beslutte hvordan midlene kan brukes best. Gode rammer med stor frihet vil gjøre Drammenskolen attraktiv og spennende, dette for både lærere og elever.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags