Skolen sto klar i fjor. Så blåste fasaden av: – Det er helt forferdelig

Ett år etter skolen sto klar blåste deler av fasaden av onsdag.