All ære til dyktige lærere (Joakim Bjørklund, leserbrev 30.07) som klarer å skape gode relasjoner til elevene. Men andre lærere opplever elever som har vansker med å sitte stille eller følge med i timene og da griper til mobilen.

Forskningen sier ikke at resultatene gjelder for alle enkelttilfeller, men det forteller om en tendens. På denne måten er det også umulig å hevde at et manglende forbud vil være negativt for absolutt alle lærere og klasser. Man kommer likevel ikke unna de samlede resultatene fra større studier som peker i én retning.

Argumentene for at skolen kan bli bedre uten mobil står fast og må tas på alvor.

Man kan også si at dette handler om mer enn om bare skolen. Joakim Bjørklund tegner et bilde av at mobilen er en del av en naturlig hverdag, og at det er en helt nødvendig del av det å være ung elev i dag. Det er også her uenigheten ligger: Vi ser fordeler med å tilrettelegge for mobilfrie arenaer slik at mobilen ikke være en helt nødvendig del av hverdagen og alle døgnets våkne timer.

LES OGSÅ: Reagerer på forslag om mobil-nekt: – Opplever det som et skudd fra hofta

Noen mener at det sterke båndet mange, spesielt unge, har til mobilen i dag kan sammenlignes med avhengighet. Tanken på at mobilen blir strømløs eller å være langt borte fra den har blitt vist til å kunne generere fysiske stressreaksjoner. Mobilen skal sjekkes så ofte som mulig, samtidig som det ofte skal skjules.

Dette er en realitet som kan leses på mange måter. Det forteller i hvert fall at mange har et endret forhold til hva livet er. I KrF vil vi at livet skal være mer enn piksler på en skjerm, vi vil at det skal være fotball, dansing, og kanskje en rekke fysiske gjenstander som Joakim nevner: spinnere, Pokémon-kort, tegnestifter.

LES OGSÅ: – Ikke la ungene bruke mobilen som vekkerklokke, sier politiet. Her er hvorfor

Dette hører til kategorien gjenstander som skiller seg betraktelig fra mobilen: Det er gjenstander man bruker motorikken til, det er noe man gjerne bruker sammen. Ingen av disse tingene inneholder sosiale medier som kan føre til at personer blir oppslukt i sin egen verden. Nei, disse tingene (som f.eks. en ball) er i egenhet så innholdsløse at barna i fellesskap må skape mening og lek med den i det virkelige livet.

Ønsket om mobilfrie arenaer er altså et poeng, og vi tror på at skolen er har et godt potensial til å være en slik arena. Gjennom at den har en veletablert hensikt for elevene: Nemlig sosialt samspill og læring – «danning og utdanning».

Det er også derfor at mange av skolene ved Silicon Valley, en plass som symboliserer teknologisk utvikling og økonomisk velstand, skiller seg ut som restriktive hva gjelder mobilbruk. Foreldrene til disse elevene er opptatt av at barna deres skal ha skolen som mobilfri arena og priser penn og papir.

LES OGSÅ: Ulovlig mobilbruk kan koste deg over 100.000 kroner

Vi tror imidlertid at digitale verktøy kan være nyttig ved deler av undervisning. Vi utelukker ikke bruk av mobilen som pedagogisk verktøy ved spesielle tilfeller. Vi støtter også Drammen kommune sin satsing på iPad til alle elever, som riktignok kan erstatte mye av det mobilen brukes til.

Vi ønsker ikke å «gå baklengs inn i framtiden» men vi ønsker å eliminere mobilen som forstyrrende element. Utviklingen går mot en bevisstgjøring om de negative sidene ved mobilbruk. Selv om situasjonen fungerer for noen i dag så tror vi på å finne de beste løsningene for fremtiden og står derfor fast på et fremtidsrettet mobilforbud.

Andre innlegg på dt.no/meninger:

Lokalvalget bør handle om å jobbe for en grønnere framtid

I forhold til måker kommer det verste i mennesket fram, grådigheten, gjerrigheten og egoismen

Noen ganger er politikk så viktig at vi sjelden har bruk for den