Jeg er glad for at utdanningskomiteens leder Tore Opdal Hansen (H) har lagt merke til fylkesrådets store satsing på sommerskolen i Viken.

Som følge av koronapandemien ønsket fylkesrådet å tilby elever i Viken et sommerskoletilbud, og dette ble gjennomført første gang sommeren 2021, og videreført i 2022.

Det har vært viktig at sommerskoletilbudet er for alle elever i Viken. Derfor har vi valgt å tilby tre ulike varianter med sommerskolen – uansett om du er en elev som har gått ut av en videregående skole, skal fortsette på en videregående skole, eller skal begynne på en videregående skole.

Ett av hovedmålene med sommerskolevariantene har vært å fornye læringsgleden – og at alle elever som har deltatt har skulle oppleve mestring. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på at vi har lykkes med – både fra lærere, elever som har deltatt og foresatte. Tett og god faglig og sosial oppfølging bidro til at alle de 51 påmeldte elevene besto eksamen med gode resultater.

Skoleledere, lærere og andre ansatte på skolen fortjener en stor takk som har strukket seg langt for å planlegge og gjennomføre gode sommerskoletilbud for elever i Viken. Vi i fylkesrådet ser fram til videre samarbeid med både administrasjon, skoleansatte og fylkestinget, slik at vi kan tilby et godt sommerskoletilbud også i 2023.