De siste årene har det vært utallige hendelser i norsk skole som viser den fraværende disiplinen. Disse innebærer vold, trusler, stikking med kniv, start av brann innendørs, kasting av gjenstander o.l.

I barne- og ungdomsskole-avdelingene i drammensskolen ble det innrapportert så mye som 3.255 hendelser i løpet av kun ett år. Av disse ble hele 114 sett på som svært alvorlige, disse omhandlet lærere som har blitt bitt av elever, ansatte som har blitt slått, samt trusler om vold mot ansatte.

Nå har også Lto lærere sluttet i drammensskolen. En av lærerne kommenterer at hun opplevde hverdagen på skolen som en barnebursdag hvor det «sklir litt ut og taket letter». Hun observerer at foreldrene har sluttet å være foreldre, og heller blitt mer «kompis». Og mener at dette dermed er en av rot-problemene til oppførselen. Læreren sier også at de har manglende sanksjonsmuligheter mot elevene.

Denne volden og hensynsløse oppførselen har bare økt i det siste. Dette må snus. Når lærere, ansatte, samt andre elever er i fare for å bli slått, bitt og truet med kniv av visse barne- og ungdomsskoleelever har det gått for langt.

På Abildsø skole i Oslo brukte elever «vapes», altså elektriske sigaretter, til å utløse brannalarmen unødig. Brannalarmen ble utløst åtte ganger i løpet av to uker. Dette er enda et eksempel på den hensynsløse oppførselen til elevene. Alle de ressursene som brukes for at brannvesenet skal rykke ut til en skole blir dermed bortkastet. For ikke å glemme andre legitime utrykninger som tar lengre tid på grunn av denne tapte tiden og de tapte ressursene. I verste tilfelle kan dette koste liv. Dette er heller ikke bare et «Oslo problem». På Høvik skole i Lier ble brannalarmen utløst hele tre ganger unødig innen 24 timer.

LES OGSÅ

Ikke bare har brannalarmen blitt utløst av elektriske sigaretter, men elever på enkelte skoler har gjentatte ganger startet faktiske branner. På Galterud skole valgte noen elever til og med å starte brann samtidig som brannvesenet hadde foredrag på skolen om dette. Rett å slett respektløs og avskyelig oppførsel.

Denne oppførselen er uakseptabel, og det må tas grep. Så langt har konsekvensen av disse handlingene kun vært møter med cola og pizza. For meg minner dette mer om en belønning.

Det har nylig blitt vedtatt at det skal bli innendørs kameraovervåking på Galterud skole, dette er hvert fall et steg i riktig retning. Men det trengs flere tiltak enn dette.

Flere debattinnlegg og kronikker

Vi i Fremskrittspartiet ønsker blant annet å slå hardt ned på kriminalitet utført av unge. Dette gjøres ved å for eksempel tilrettelegge institusjon for unge kriminelle. Foreldrene må også ansvarliggjøres i større grad. Og lærerne behøver et større handlingsrom for å kunne slå ned på denne type oppførsel. Fordi vi må faktisk av med silkehanskene for å bedre situasjonen.

Nyheter fra Drammens Tidende