Drammens Tidendes politiske redaktør og flere av hennes meningsfeller i full gang med sine høytropende visjoner om bompenger i Drammen.

Folket, velgerne, flertallet av innbyggerne i Drammen, ga et utvetydig svar for fire år siden. Nei til bompenger. Og slik ble det. Et demokratisk valg tuftet på et demokratis prinsipper om at det er flertallet av innbyggerne som bestemmer. Det gjør verken redaktøren, Terje Stykket eller andre som synes at deres mening betyr mer enn andres i et demokrati.

Som ved forrige runde ropes det ut om alt som kommer til å stå i stampe, om manglende infrastruktur etc. Mye skrik og lite ull, som sist. Det er enda ikke én som har lagt fram konkret hva Drammen har gått glipp av de siste fire årene i forhold til veiutbygging, skolebygging, utvidelse av jernbanen eller annen infrastruktur. Ingen har lagt fram hva som ikke har blitt noe av.

Les også

Kommunen klarte å gjøre vedtak om å bygge ny bybru, helt unødvendig, og som i tillegg nå snart koster 1 Mong (MRD) mer enn den var budsjettert med. Det viser kanskje at Drammen kommune får til ting også uten en fremtidig bompengeavgift som inntektskilde.

Slutt med gapingen deres, respekter folkets valg. Det er ikke bare redaktøren og rikingene i Drammen som har omløp i hodet. Svært mange klarer fint selv å ha en fornuftig tilnærming til fremtiden og dens utfordringer.

Flere kronikker og debattinnlegg

Se til Sverige. Hvor mange byer i Sverige må ha bompengefinansiering for å få til infrastruktur? Cirka ingen. Men et av verdens rikeste land må flå en liten gruppe av befolkningen for å få infrastruktur. Skal DTs journalister begynne å betale redaktørens lønn? Hvorfor ikke? Redaktøren mener jo at en liten gruppe mennesker skal betale alles goder.

Infrastruktur kommer alle til gode. Hva er det på denne planeten som får enkelte få til å mene at en liten gruppe skal betale noe alle får nyte godt av?

Her er mitt forslag: Alle som mener at det bør innføres bompenger i Drammen kan få lov til å betale 25-30% av nettolønn inn til Drammen kommune, så vi får den såkalte manglende infrastrukturen på plass.

Nå blir det vel stille i fjøset tenker jeg.