I disse dager er det rikelig med leserinnlegg i Drammens Tidende som omhandler behovet for en ungdomsskole på Åskollen.

FAU på Åskollen, Drammens Tidende ved politisk redaktør, politikere med flere engasjerer seg for et skolebehov det åpenbart er mange meninger om. Noen sterkt for, andre mer kritiske. Ære være beboere på Åskollen for å skape et slikt engasjement, men det er på tide at det tas til orde for en mer balansert skoledebatt.

Hva med resten av skolesituasjonen i Drammen?

Selv representerer jeg Veiavangen ungdomsskole som skriker etter oppgradering og ferdigstillelse av byggingen som startet for et tiår siden. Skuffelse, brutte løfter og utsettelse har blitt en vane. Troen på politikerne er borte, og en hel foreldregruppe har mer eller mindre gitt opp håpet om at skolen skal bli ferdigstilt.

Elendigheten oppsto i gamle Nedre Eiker kommune, men det fratar ikke politikerne i nye Drammen ansvaret. På Drammen kommune sine skolesider står det så fint skrevet: «alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring». Hvordan, kjære politikere, harmonerer dette med følgende forhold ved Veiavangen:

· en skole som ikke er godkjent

· en skole med så mange avvik at de er umulig å lukke

· en skole som skriker etter oppussing/rehabilitering/ombygging/ferdigstillelse (kall det hva du vil)

· en skole som mangler egnede undervisningsrom til estetiske og praktiske fag

· en skole uten gymsal

· en skole med skolegård uten særlig muligheter for fysisk fostring

· en skole uten egnet areal for å samle alle elever på et trinn

· en skole med store avlåste og raserte arealer etter flommen Frida i 2012

· en skole hvor elever og ansatte ikke har et tilfredsstillende arbeidsmiljø

· en skole som ikke driver i tråd med opplæringsloven

· en skole som i teknisk rapport fra april 2020 (Drammen Eiendom) fikk tilstandsgrad 2 – ikke tilfredsstillende, mens snittet på skolene i Drammen ble vurdert til 1,2 – tilfredsstillende. Seks av skolene fikk tilstandsgrad 2 eller dårligere. 28 skoler fikk tilstandsgrad 1 eller bedre.

Kan noen politikere forklare oss hvordan listen over kan ignoreres? I hvilken grad tilfredsstiller Veiavangen følgende: «rett til et godt og trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring»? Svaret gir seg vel i grunnen selv.

Byggetrinn 1 som inneholdt ordinære klasserom for alle trinnene sto ferdig i 2012. Byggetrinn 2, som inneholder hele smørbrødlisten over det vi mangler, blir utsatt og utsatt igjen. Bygget er ferdig tegnet og prosjektert.

Det er full enighet om beliggenhet og behov, og det eneste som mangler er å sette spaden i jorden. Så når skal fornuften seire?

Bør ikke allerede eksisterende skoler med skrikende behov for oppgradering og vedlikehold bli prioritert fremfor bygging av skoler som det åpenbart er uenighet om hvor vidt det er behov for?

Jeg venter i spenning på respons fra Drammens Tidende og politikere, og inviterer herved til en mer balansert skoledebatt.

LES OGSÅ: