Det var knyttet store forventninger til Frps reviderte budsjett når det gjelder økningen av de økonomiske rammene til barnehagene i Drammen kommune.

I månedsvis har Frps Lavrans Kierulf fremstått som redningsmannen for barnehagene, som vi alle anerkjenner står i store utfordringer. Posisjonen har blitt beskyldt for mye i denne perioden Blant annet at vi ikke ønsker å prioritere barn og unge i kommunen, eller ønsker å gjøre Drammen til en mer attraktiv kommune for barnefamilier å flytte til.

LES OGSÅ:

Men – alt det Frp klarte å få til i revidert budsjett, var å flytte på noen millioner som en engangsbevilgning som barnehagene ikke kan regne med fra neste år. Det ved å innføre ansettelsesstopp der de mener politikere skal foreta ansettelser og å kutte i sosial stønad til de som trenger det mest.

I sitt forslag til revidert budsjett gjorde de også en kunstig overføring av penger ved å ta fra sykkelveier som posisjonen har vedtatt at skal brukes i forbindelse med nettopp det, å trafikksikre skoleveier, til å trafikksikre skoleveier. Dette siste er altså en svært kunstig flytting av veier, og for å sminke på Frp som partiet som er imot grønne tiltak.

Rådmannen har lagt fram et revidert budsjett med et barnehageområde i balanse. En krevende øvelse som har vært mulig med sparetiltak innenfor skole og forebyggende tjenester.

Frp takler ikke omstilling. Det Frp glatt hopper bukk over, er å se på overføring av rammene til barnehagesektoren direkte i forbindelse med de faktiske utfordringene som ligger der, og som kommuneadministrasjonen, politikere, barnehageansatte og barnefamilier så godt kjenner på.

Nemlig at vi har en nasjonal trend der det fødes færre barn, og eldrebølgen tar oss med storm. Vi har sett det. Nemlig netto barn inn og ut av barnehagene. Det er langt færre ettåringer som starter i barnehagene enn skolestartere. Det samme gjelder grunnskolen, helt konkret ved at det er langt færre barn som går inn i grunnskolen enn de som går ut.

Så kan man helt greit mene at barnehagetilbudet må være så godt for at vi i det hele tatt skal få innflyttere til Drammen. Ikke uenig i det, i en umiddelbar krevende økonomisk situasjon vi ikke kan skyve foran oss. Fordi det ligger boligprosjekter der 10 år fram i tid som gir en naturlig økning i befolkningen igjen, også flere barn.

Vi har de rammene vi har nå, og vi må vri om på pengebruken og bidra til en reell omstilling for barnehagesektoren.

Her kommer vi til kjernen av hva barnehagene faktisk ønsker seg, og som er våre lokalpolitikeres store hjertesukk. De vil ha høyere bemanningstetthet innenfor hele barnehagens åpningstid. Fagpersoner innen området som ser barna, og har tid til å være nær.

Så når Frps partiprogram om barnehage kun sier at de ønsker kvalitet, så skjønner vi alle at de ikke har en god nok barnehagepolitikk. Lavrans Kierulf, som er en innflytelsesrik politiker i Frp, bør jobbe aktivt for å få dette inn i partiprogrammet sitt og bidra til å levere økte rammer med øremerkede midler til høyere bemanning innenfor hele barnehagens åpningstid. Kun da blir Frp barnehagenes redning i Drammen.

Barnehagene våre, både private og kommunale, fortjener at vi politikere ser dem og jobber i tråd politisk med den utviklinga vi opplever, og de behovene de har for å kunne levere gode tjenester.

Nadina (30) vil flytte: – Kommunen bryr seg ikke om barnefamilier