Denne uken foreslo regjeringen at kommuner på Østlandet med høyt smittetrykk over lang tid, får flere vaksiner.

Når Drammen, Lier og Asker pekes ut blant de 25 kommunene som Folkehelseinstituttet (FHI) mener bør få 60 prosent flere vaksinedoser i en periode frem til de voksne er vaksinert, så er det på høy tid.

Det er i det hele tatt merkelig at konkrete tiltak om skjevfordeling har drøyd så lenge for drammensregionens del, og at drammensordfører Monica Myrvold Berg (Ap) ikke har vært tydeligere på banen.

Allerede i midten av mars la regjeringens ekspertutvalg frem en samfunnsøkonomisk analyse som anbefalte det samme: Å gi enda flere vaksiner til områder med mye smitte over tid. Det vil ifølge utvalget gi færre dødsfall, færre sykehusinnleggelser og raskere nedtrapping av de strengeste tiltakene, og komme hele landet til gode.

I en by som Drammen, der folk snart ikke husker hvordan det er å leve uten strenge smittevernsregler, og der blant annet kultur- og næringslivet har vært blant de hardest rammede i landet, vil flere vaksiner være det tiltaket som kan få smittetallene til å holde seg i ro på et lavest mulig nivå, og ikke minst gi håp til de som er i ferd med å miste nettopp det: Håpet.

– Hele Norge kan åpne opp tidligere om vi gjør det på denne måten, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun presenterte forslaget på en pressekonferanse denne uken.

Likevel møter forslaget motstand. Tromsø-ordføreren er rasende. Og kommuner som har klart seg bra gjennom pandemien, med lav smitte og få inngripende tiltak, og som med skjevfordelingen vil måtte gi fra seg vaksinedoser, føler seg snytt og mener at siden de har vært så «flinke», så skal de heller ikke straffes.

Men den lave smitten som mange kommuner har opplevd, handler ikke om at noen har vært flinke og andre dårlige. Det er en rekke andre faktorer som spiller inn når noen kommuner er rammet av høyt smittetrykk over tid. Som for eksempel stor mobilitet, både innad og inn og ut av kommunen, hvordan folk bor og jobber, og hvor høy innvandrerandel man har. At Drammen og Lier ligger midt i den smittebelastede østlandsgryta, tett på Oslo, spiller selvsagt inn når det tar så lang tid å få ned smittetallene. Og i Oslo meldes det om at skjevfordelingen man har hatt der, har hatt positiv effekt på smittespredningen.

Derfor er det riktig som ordfører Sunni Grøndahl Aamodt (Sp) i Modum sier, at kommunen har vært «heldig» som har hatt lavt smittetrykk. Hun har også en prisverdig innstilling til det hele, som ikke skal tas for gitt i det emosjonelle ordskiftet som tidvis råder under koronaen, når hun på vegne av en kommune som trolig må gi fra seg vaksinedoser,sier at det er til beste for alle å stole på helsemyndighetene. Selv om heller ikke hun gjør det med letthet, som hun uttaler til Drammens Tidende.

Etter en ny runde i FHI fredag, er både Øvre Eiker og Holmestrand nå med blant kommunene som slipper å gi fra seg vaksiner, noe som er fornuftig – gitt nærheten både til Drammen og hovedstadsområdet.

Regjeringens skjevfordelingsstrategi innebærer at det FHI kaller juni-kommunene, de som får flere vaksiner, er klare til å sette omtrent dobbelt så mange doser som de gjør nå, fra andre uken i juni. Planen forutsetter også at kommunene som må gi fra seg doser, har kapasitet til å ta igjen etterslepet i juli.

Det er foreløpig uklart når operasjon skjevfordeling er klar til å rulles ut. Men det haster nå. Veldig.

Les også: