Gå til sidens hovedinnhold

Skulle ikke Sundland bli by?

Bane Nor skulle bli en velsignelse for Drammen. Det omvendte har skjedd.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Våren i år sendte Bane Nor et brev til Drammen kommune. Kort fortalt står det i dette brevet at Bane Nor nå vil gjøre noe helt annet enn de så langt hadde sagt.

Bane Nor vil bygge såkalte hensettingsplasser for tog på en tomt som allerede er på vei til å få en bymessig funksjon, nettopp på grunn av en avtale de hadde inngått. Det virker helt absurd, og spoler vi tilbake til den første dagen i februar 2012, så alt annerledes ut.

Da kunne ordfører Tore Opdal Hansen fra Høyre smile bredt. Han kunne forteller at Drammen kommune nå hadde fått tilgang til 435 mål med sentralt beliggende tomter, og de skulle brukes til å bygge by.

Disse tomtene hadde hatt mange forskjellige formål, noe var brukt til lager, annet til industri, men det de hadde til felles, var at de i sin tid alle var eid av NSB. Etter at farsotten med jernbanereformer hadde startet, var disse tomtene nå blitt spredt rundt på ulike statlige hender – det vil si Jernbaneverket, NSB og Rom Eiendom.

Av disse 435 målene er 300 å finne på Sundland. Hvis noen lurer på hvor mye 300 mål er, kan man sammenligne det med arealet av 42 fotballbaner.

Hvordan er det mulig?

Etter avtalen i 2012 begynte umiddelbart utviklingen av Sundland. Tomten ble regulert og boligutviklingen startet opp. At Bane Nor nå løper fra avtalen sier de skyldes at det er dyrere å ha parkering av tog andre steder, litt lengre unna. Sett fra et rent driftsperspektiv stemmer det selvsagt.

Men ser vi denne beslutningen i lys av hva samfunnet som helthet trenger, ser det helt annerledes ut. For Drammen som by og kommune er det avgjørende at det utvikles tomter som gjør byen mer attraktiv, og mer økonomisk og miljømessig bærekraftig. «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging» og «Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning» peker på det samme.

At et statlig foretak ikke vil følge disse retningslinjene er et tegn på at de enten bør begraves eller at regjeringen bør gripe inn og sørge for at de følges.

For storsamfunnet er det essensielt at vi får bedre og litt større byer. Det er en av de ytterst får oppskriftene på et rikere samfunn vi kjenner til. Drammen er i dag litt for liten, men har altså arealene og det andre som skal til for å vokse.

Rekken av aktører som nå står tilbake med ødelagt tillit – spesielt til Bane Nor og dens eier, altså staten – er mange. De som har investert i leiligheter i det nye boligprosjektet på Sundland, gjorde det i visshet om at resten av området skulle bli by. De er som forventet rimelig forbannet.

Innad i Bane Nor Eiendom må det også være kjipe følelser i sving, de er virkelig overkjørt. Det som er selskapets formål, nemlig å bygge og utvikle disse tomtene slik at de gir økt tetthet rundt stasjonene, er blitt satt til side.

Lokalpolitikerne er også satt på sidelinjen og alt det arbeidet de i god tro har nedlagt, er sendt på skraphaugen.

Dessuten er det graverende hvordan Bane Nor argumenterer. I brevet de sendte Drammen kommune i mai, skriver de at andre alternativer enn å ha togparkering på Sundland vil ha «høyere samfunnsøkonomiske kostnader». De fremmer imidlertid ingen regnestykker som belegger påstanden. De bruker begrepet «samfunnsøkonomisk» som ren retorikk, og ikke i tråd med hva begrepet er ment å beskrive.

Det lukter lang vei. En god samfunnsøkonomisk analyse hadde vært veldig interessant. Da måtte ulike interesser forholde seg til hva som skaper kostnader og hva som skaper inntekter – for samfunnet som helhet. Så kunne man hatt en opplysende debatt. Det ville vi alle fortjent. Også Bane Nor.

PS! Kronikkforfatteren deltar i Drammens Tidendes debatt om same tema tirsdag 3. november. Du kan se debatten direkte på dt.no fra kl. 18.00.

Les også:

Familien droppet Oslo: – Jeg møtte Drammen med åpne øyne, og er kjempeimponert

Megler fikk seg en smell av Bane Nors planer: – For oss ble dette litt sjokkartet. Vi hadde fått beskjed om noe annet

Gjør motstand mot togparkering: – Ønsker ikke et lass med tog i hagen

Går til krig mot Bane Nor: – Uaktuelt å bruke Sundland til parkeringsplass

Kommentarer til denne saken