Hvem hadde trodd at grøntområder, naturmangfold og matjord skulle bli hovedsaker til kommunevalget 2023?

Lokal arealpolitikk har nemlig skapt raseri etter at samarbeidspartiene Ap/Høyre og Frp nå i desember vedtok høringsutkast til ny arealplan som vil tillate rasering av 230 fotballbaner fylt med naturmangfold og matjord, samt ytterligere over 1.000 mål i kommunen vår.

Sjokkvedtaket utløste en haglskur av leserinnlegg og ytringer i sosiale medier. Før kommunestyrets behandling 12. desember trosset over 100 naturvenner, bønder og friluftsfolk sprengkulda for å demonstrere foran Rådhuset.

Vi i Venstre, sammen med SV, MDG, Sp og Rødt, protesterte høylytt i salen, og stemte mot alle forslagene om naturødeleggelse, men til ingen nytte. Det ser mørkt ut før sluttbehandlingen til sommeren.

Drammens Tidende har i sakens anledning kjørt en avstemning hvor de har spurt: «Er du for eller imot at Drammen kommune skal regulere grøntområder til å bygge flere boliger utenfor sentrum?». I skrivende stund sier hele 57 prosent at de er «Mot» denne påstanden, etter at nærmere 7.000 personer har stemt. 8 prosent vet ikke og kun 35 prosent er «for».

Les også:

Hvis dette er representativt for befolkningen så er det bare en drøy tredel av Drammen som støtter vedtaket over to tredeler av deres folkevalgte har tatt. Det stemmer godt med den nye Lokaldemokratiundersøkelsen hvor kun 45 prosent av Drammens befolkning mener at «De folkevalgte her i kommunen har god oversikt over hva folk er opptatt av».

Arbeiderpartiet, Høyre og Frp går altså fullstendig i utakt med hva folk flest mener. De vil kjøre videre med de siste 50 årenes «business as usual»-politikk, hvor naturen mest av alt er et plagsomt hinder for vekst, og hvor det ikke finnes alternativer til denne måten å vokse på.

En ting er å overkjøre egne velgere, men mer alvorlig er det kanskje at de såkalt ansvarlige partiene virker å ignorere dagens kunnskap om planetens tålegrenser for ressursbruk. De vil ikke forholde seg til at vi lever i en verden hvor én million arter er truet av utryddelse og økosystemer er i kritisk forfatning verden over. I møte med at kun tre prosent dyrkbart areal er igjen i Norge, i en verden hvor matsikkerhet og selvberging er blitt viktigere enn noensinne, velger de å skryte av at de har vært så flinke på jordvern i Drammen tidligere.

Og det er liten grunn til å håpe på at noe av denne kunnskapen endrer partienes endelige beslutning i juni. Frps representant Lavrans Kierulf sa rett ut i debatten at nå er det viktig at Ap/H/Frp holder linja, at de ikke lar seg påvirke av høringen ogignorere velgernes meninger, til nikkende bifall fra sine kolleger. De vil altså ikke høre på menneskene som valgte dem.

Les også:

Vi har ikke vært borti lignende elitisme i lokalpolitikken. Er det rart det er politikerforakt der ute?

Mandag 19. desember ble verdens land enige, etter fire år med forhandlinger, om en global naturavtale. Den sier at innen 2030 skal 30 prosent av all natur på land og i vann være vernet eller bevart på en måte som sikrer artene som lever der, og 30 prosent av all natur som er delvis ødelagt skal være restaurert. Alle landene må nå følge opp disse målene med nasjonale handlingsplaner.

En slik plan vil gi klare direktiver til kommunene om å slutte med arealpolitikken som flertallet i Drammen legger opp til.

Det samme gjelder vår klimaavtale med EU. Her vil det snart komme juridisk bindende krav om arealnøytralitet, noe Drammen også vil måtte bidra til i det norske arealregnskapet. Det Drammen prøver å tvinge gjennom nå vil dermed mest sannsynlig bli ulovlig.

Les også:

Det er altså kun snakk om tid før power-trioen Ap/H/Frp blir innhentet av lovverk og nasjonal myndighet, og fratas mulighetene til arealraseringen de nå legger opp til.

Spørsmålet er bare hvor mye natur og matjord de rekker å ødelegge i Drammen før dette kommer på plass?

Vi i Venstre kommer til å stå på barrikadene og gjøre alt vi kan for å hindre mer nedbygging av natur og matjord i Drammen. Og vi er helt sikre på at vi kommer til å vinne denne kampen til slutt. Første steg mot seier var at vi kjempet gjennom flertall for at det nå skal utredes en markagrense i Drammen, sammen med MDG, SV, Sp, R og et noe motvillig Høyre, som skal ha skryt for det.

Dersom vi i Venstre får det som vi vil så blir denne markagrensa juridisk bindende. Da settes strek en gang for alle.

Mandag 11. september er det kommunevalg. Det ligger an til å bli en folkeavstemning for eller mot natur og matjord i Drammen. Da må du bestemme deg for om du vil forlenge Arbeiderpartiet og Høyres mandat til å fortsette med dagens bit-for-bit-nedbygging av Drammen, eller om du vil gi alternative krefter muligheten til å lage en arealpolitikk i Drammen som faktisk er bærekraftig og spiller på lag med økosystemer, matsikkerhet og friluftsglede.

Vi i Venstre er klare til å ta lederansvaret hvis du gir oss muligheten.

Nedtellingen er i gang.