(Laagendalsposten)

Rettssaken mot den drapstiltalte Espen A. Bråthen starter 18. mai og går i tinghuset i Hokksund. Saken skal gå over 18 dager fram til 10. juni.

Etter en rettsfri dag 27. mai, gjennomføres prosedyrene fram til 17. juni. Rettssalen er reservert fra 20–22 juni ved behov.

Noen få plasser til publikum

Alle aktørene, dommerne og den tiltale vil være i sal to. Der er det også satt av noen plasser til presse og publikum, skriver Buskerud tingrett i en pressemelding fredag.

Tingretten skriver at rettssaken vil bli overført på videolink til etterlatte, fornærmede, presse og publikum som får sitte i andre saler. Etterlatte og fornærmede kan sitte i sal 3, mens presse og publikum får plass i sal 1 og på rettsrommet, står det i pressemeldingen.

Det er satt av 50 plasser til presse og 15 til publikum. Man må søke på forhånd for å få plass.

Det ble vurdert muligheten for et større lokale til rettssaken, men retten kom fram til at det ikke er forsvarlig eller hensiktsmessig å flytte ut av tinghuset.

Mange involverte

Rettssaken ble allerede i januar forhåndsberammet til å starte 11. mai, men det var først og fremst for å sette av nok tid. Det er mange vitner, fornærmede og advokater som skal delta eller forklare seg.

– Det blir cirka 40 vitner og litt over 30 fornærmede som skal forklare seg, sa sorenskriver i Buskerud tingrett, Liv Synnøve Taraldsrud til Laagendalsposten i mars.

Det er hun som skal være dommer under rettssaken. I tillegg vil det bli en rekke meddommere, og flere enn det som er vanlig, ifølge Taraldsrud. Det er med andre ord en omfattende sak og mye som skal gjennomgås.