På med munnbindet igjen:

Nå blir det påbudt med munnbind når det ikke er mulig å holde minst én meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.

Påbudet gjelder også når du skal til frisøren, hudpleieren og andre en-til-en-virksomheter, og på innendørs arrangementer, på biblioteket og på museer.

I arbeidslivet er det anbefalt å bruke munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det som nevnt over er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller lignende.

Full skjenkestopp:

Fra natt til onsdag innføres full skjenkestopp, det vil si at serveringssteder får forbud mot å servere alkohol.

Nyheten om dette utløste mye fortvilelse og harme i serveringsbransjen mandag kveld. Men i en spørreundersøkelse Drammens Tidende har gjennomført viser at skjenkestoppen har støtte av flertallet i Drammen.

Full brems:

Alle konserter og arrangementer fram til midten av januar på Drammens Teater og Union Scene avlyses etter nye tiltak. Dermed blir blant annet konserter med Valentourettes, Young Neils, Dirty Deeds, Herborg Kråkvik og mange andre avlyst eller flyttet.

Drammensbadet stenger:

Fra og med onsdag er det stengt for ordinære badegjester på Drammensbadet.

Noen av tilbudene, som for eksempel egentrening på treningssenteret, vil fortsatt være åpent.

Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal forøvrig også holde stengt.

Ny treningshverdag:

Det blir også begrensninger på treningssentre.

Her har de ulike kjedene valgt ulike løsninger. Blant annet har Sats-kjeden har innført booking-ordning også på egentrening.

Tilbake til hjemmekontoret:

Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor, er meldingen fra regjeringen: «Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper», heter det.

Noen bedrifter har allerede innført mye hjemmekontor før de nye tiltakene kom denne uken, som for eksempel Glitre.

Klart for hjemmeskole:

Fra torsdag denne uka blir det hjemmeskole for elever i grunnskolen i Drammen. Samtidig blir SFO/AKS holdt stengt helt fram til over nyttår. Politikerne behandlet saken i et ekstraordinært formannskapsmøte tirsdag ettermiddag.

De nye bestemmelsene har gjort at lærere og annet personale har måttet kaste seg rundt for å planlegge de siste skoledagene før jul på en helt annet måte enn det som var den opprinnelige planen.

Færre besøk hjemme:

Det anbefales å redusere antall nærkontakter. Mer tid bør brukes hjemme. Det betyr at du også må begrense antall besøk, sosiale sammenkomster og arrangementer du deltar på.

Det er også begrensninger på hvor mange du kan ha på besøk på private arrangementer:

- Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand.

- Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene.

- Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.

- Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer innendørs og utendørs.

Dropp buss og tog?

Det anbefales å unngå bruk av kollektivtrafikk for å komme deg til arrangementer.

Må du bruke kollektivtrafikk, er det påbudt med munnbind.

Karantene:

Nå er det felles regler for isolasjon og karantene uavhengig av virusvariant:

- Karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 dager.

- Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 dager, men fortatt være i såkalt fritidskarantene til negativ test etter 7 dager.