DRAMMEN: Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen, har totalt 3423 studenter. Fordelt på disse er det 352 hybler og 23 leiligheter som leies ut i regi av Studentsamskipnaden. Hyblene er for én person, mens leilighetene er bygget for to personer. Dette gir 398 totale hybelenheter, altså tak over hodet for 398 personer. Da beregnet at alle leilighetene blir besatt av to personer, fordi det hender at det bare bor én person i disse.

Med 108 på venteliste, er det 124 stykker som har fått tildelt enten studenthybel eller -leilighet. Dette gir en total på 234 studenter som har søkt på 398 hybelenheter. Grunnen til at det fortsatt er venteliste er rett og slett fordi det allerede bor studenter i noen av hyblene og leilighetene.

– Det er fortsatt mange studentsamskipnader som har ledige hybler, så flere av studentene på venteliste vil få tilbud om studentbolig. Vi skal fortsette å jobbe for at enda flere studenter kan bo i studentbolig, da trenger vi både kommunene og staten på laget, sier Hans Erik Stormoen, styreleder i Samskipnadsrådet, i en pressemelding.

Under ser du en oversikt over alle studentboligene ved de ulike campusene på USN. Tallene er fra Norsk studentorganisasjon.

Norsk studentorganisasjon vurderer dekningsgraden av studentboliger i Drammen til å være god. Altså hvor mange hybelenheter som finnes per student. Selv om de bare dekker 11,46 prosent av alle studentene, er det ikke alle studenter som trenger studentbolig, eller et sted å bo hvis man for eksempel bor hjemme hos foreldre eller annen familie.

LES OGSÅ: Sykehuset ser positivt på tallene: – Vi kan ikke uttrykke noe annet enn glede

Andre faktorer som spiller inn i vurderingen, er markedet generelt. Er det gode muligheter for leie av bolig privat, vil dette slå positivt ut i vurderingen av dekningsgraden.

Tar man Ås som eksempel, er dekningsgraden der 34,12 prosent, men vurderes som svak, nettopp på grunn av det private markedet og at muligheten for å skaffe seg bolig utenom Studentsamskipnaden er dårlig.

Eivind Sveen, daglig leder i Utleiemegleren Drammen, kan bekrefte at det er gode muligheter for å leie privat i Drammen.

– Det er det. Det er ikke så vanskelig å finne seg en bolig å leie her i Drammen, men det virker som studentene finner andre løsninger. Vi har hvert fall ikke merket noen økt pågang fra studenter, men det hender at to-tre stykker kommer til oss og ønsker å leie sammen.

– Vi merker også at prisene for å leie har steget også her i Drammen, også tror jeg også at de fleste studenter som er fra området velger å bo hjemme, sier Sveen.

LES OGSÅ: Slik sparer Hanne (24) penger: – Det trengs bare noen enkle grep