For tusenvis av år siden, da mennesker levde ute i naturen med farlige dyr, var det menneskene som levde i flokk som hadde størst sjanse for å overleve. Det er derfor vi fortsatt har et ønske om å ha folk rundt oss.

I 2022 trenger vi heldigvis ikke hverandre på samme måte for å overleve, men vi har de samme behovene som forfedrene våre hadde.

Noe av det første vi er opptatt av på barna våre sine vegne, er gjerne at de har noen. Noen å leke med i barnehagen. At de kommer overens med andre, at de ikke tilbringer dagene sine alene eller ensomme. Når barna er små har voksne rundt dem et stort ansvar for å passe på at de blir inkludert og at de blir en del av store og små fellesskap. Men etter hvert som barna blir eldre, blir også ansvaret i større og større grad deres eget. Noen hopper rett fra fellesskap til fellesskap og føler sjeldent på at de er ensomme. For andre er det ikke like enkelt.

Sandra Bruflot

Valgt stortingsrepresentant 2021 - 2024.

Født i 1991.

Fra Lier.

Representerer Høyre på Stortinget.

Medlem av Helse- og omsorgskomiteen.

Under pandemien følte mange på ensomhet for første gang, eller mer enn de hadde gjort før. Unge studenter befant seg plutselig i en ny by, alene. Skolen var stengt, sosiale arenaer var stengt, og de hadde ikke noe nettverk på et nytt sted. Barn og ungdom opplevde kanskje at treninger og fritidsaktiviteter var avlyst, at det var kohorter på skolen, og at ingen valgte akkurat dem til å være blant sine nærkontakter. Eldre ble sittende alene, familie og venner fryktet at de skulle smitte noen og gjøre dem syke. Unge voksne som skulle starte i ny jobb traff kollegaene sine på Teams, og startet arbeidslivet og nye bekjentskap digitalt.

Ensomhet øker sjansene for psykisk uhelse og for dårligere livskvalitet. Ved å forebygge og gjøre at færre føler seg ensomme, kan vi ta tak i problemet før det vokser seg større.

Da Drammens Tidende hadde flere artikler om ensomhet for en stund tilbake var det mange som turte å si høyt at de var ensomme for første gang. Det er bra at vi er klar over at dette er et folkehelseproblem og noe mange føler på, enten av og til eller ofte. På den måten kan vi også gjøre noe med det. Når noen går foran og forteller om ensomhet blir det lettere for andre å fortelle at de er ensomme, og å forsøke å gjøre noe med det. Er man ensom over tid kan problemet vokse seg større.

Det kan virke rart at politikere bryr seg om ensomhet. Men ensomhet kan være alvorlig for de det gjelder, og det fører til dårligere livskvalitet og dårligere psykisk syke. Jeg tror det er få som ønsker seg et samfunn der vi ikke bryr oss om at naboen eller andre sitter alene eller ikke har det bra.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Kathy Lie fra SV. Torsdag 1. desember er det Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet som har ordet.

Gjennom frivilligheten er det mange som sørger for at folk er mindre ensomme. Samtidig er det mange som nettopp gjennom frivillig arbeid får en hverdag med mer mening og innhold, og med nye sosiale fellesskap.

Gjennom samarbeid mellom det offentlige, næringslivet, frivilligheten og organisasjonslivet kan vi lage enda flere møteplasser som gjør veien inn i fellesskapet litt lettere for de som er ensomme.

Det offentlige bør ta sin del av ansvaret. Derfor har Høyre i Stortinget foreslått nettopp mer samarbeid for å forebygge ensomhet, i tillegg til at vi har foreslått tydeligere mål fra det offentlige på hva som må gjøres. Vi foreslo også å forske mer på ensomhet. Mer kunnskap om omfanget og grunnen til at folk føler seg ensomme gjør at det blir lettere å forebygge og å vite hva som faktisk fungerer. Alle partier bortsett fra regjeringspartiene stemte for forslagene fra Høyre, som Stortinget vedtok nå i juni.

Samtidig som det offentlige har et ansvar for å forebygge ensomhet, kan alle gjøre en innsats. Ensomhet er et samfunnsproblem, og vi kan alle gjøre litt for å passe på at flere blir en del av fellesskapet. Det handler om å se menneskene rundt oss.

LES FLERE INNLEGG FRA BUSKERUDBENKEN HER