Da Norge bygget ut vannkraften, var det selvkostprinsippet som gjaldt. Strømmen var alles gode, og vi skulle bruke den til å bygge opp landet.

Utenlandske firmaer har tidligere forsøkt å kjøpe opp norske fossefall og sikre seg kontroll med vannkraften, men norske myndigheter stod imot presset den gangen.

Fra 1991, med den nye energiloven, ble strøm en vare overlatt til markedskreftene. Få visste vel den gang hvor dette bar, og ting har også skjedd gradvis som har gjort det vanskelig for den enkelte å sette seg inn i alle forhold. Høyresiden på Stortinget, godt hjulpet av Ap, har sørget for flertall i de fleste store og inngripende saker som gjelder strømproduksjon. At vi nå har blitt så knyttet til EU gjør jo ikke saken bedre, nå når det grønne skiftet gjør seg gjeldene over hele verden.

En ting er sikkert: Det stabile kraftmarkedet vi har hatt i Norge i en årrekke, er nok over. Vi vil se store sprang i strømprisene fremover. Kan vi motvirke dette på noe vis? Ja, noen muligheter finnes:

  • Vi har statelig selskaper som Statnett og Statkraft. Disse skal være tjenesteytende organer for det norske samfunn. Bruk disse politisk. De kan brukes som virkemidler kontroll av krafteksport og i prisingen av transport ut av landet.
  • Avgift på eksport av kraft vil ikke EU tillate. Vi har en presedens i særskatten på olje og gass, som kanskje kan brukes innen EØS-reglene for vannkraft. Videre sier §112 i EØS-avtalen at dette kan fravikes om viktig samfunnsinteresser er truet. Vi har jo utfordringer med et kaldt land? Om dette ikke fører fram i EU, si opp EØS-avtalen.
  • Vi kan reforhandle avtalene om krafteksport. Vi krever at det skal være adgang til å styre volumet ut fra balansen og prisene i det norske kraftmarkedet. Dette nok blant det som er vanskeligst å få til.
  • Frankrike har frosset prisene på kraft i et halvt år nå, og får det til. Hva skal til for at Norge får til det samme? Begrensning av krafteksport for å sikre norske forbrukere er et sentralt tema for norske politikere som vil ha velgernes oppslutning.

LES OGSÅ: