22. mars markerer vi Verdens vanndag. Skal vi klare å nå FNs bærekraftsmål nummer seks: «Å sikre at alle skal ha tilgang til rent drikkevann innen 2030», må alle bidra med litt. Et viktig poeng for at vi skal nå målet og mottoet for årets Verdens vanndag.

Du og jeg bruker mest vann i Norden.

Selv om Norge har en robust og god vannforsyning, må også vi ha et fokus på unødvendig høyt forbruk av vann. Faktisk er det vi i Norge som bruker mest vann per hode i hele Norden. Hva er det du og jeg kan gjøre for å senke vannforbruket?

  • Ta kjappere dusjer og droppe badekaret.
  • Monter sparedusjhode, da bruker du halve mengden vann.
  • Ikke la vannet renne mens du pusser tennene.
  • Vent med å sette på vaskemaskin og oppvaskmaskin til de er helt fulle.
  • Ha en flaske vann i kjøleskapet, da har du alltid kaldt vann.

Å la vannet renne mens du pusser tenner «koster» seks liter vann i minuttet. Det er lett å se at enkle tiltak du gjør vil få noe å si.

Hvorfor skal vi spare på vannet i Norge?

For mye av vårt rene drikkevann kommer ikke fram til krana. Det er dyrt å rense drikkevann, og direkte sløsing når rent drikkevann lekker ut i naturen. I tillegg stjeler dette vannet kapasitet i avløpsnettet vårt om det havner der. Forbrukerne og miljøet må betale for begge deler.

Flere kronikker og debattinnlegg

Hvordan jobber Godt Vann-samarbeidet med dette.

At «alle må gjøre litt» gjelder også oss i Godt Vann-samarbeidet. Kommunene Asker, Drammen, Lier, Holmestrand, Øvre Eiker og Modum samt Glitrevannverket samarbeider om en rekke vann- og avløpsoppgaver. En av de viktigste oppgavene vi jobber med er å redusere vannmengden som lekker ut fra vannledningsnettet.

Vi har, sammen og hver for oss, gjennomført en rekke utbedringer og ser resultater av dette. Vannforbruket i regionen har hatt en kraftig reduksjon. Sammenlignet med 2004-tall bruker vi nå 16,9 prosent mindre vann samtidig med at det i samme periode har vært en vesentlig befolkningsøkning.

Vi får til mer sammen.

Vi jobber hver dag med å sikre en stabil og trygg vannforsyning. Vi har mange dyktige fagfolk som sørger for at disse tjenestene fungerer godt året rundt. Gjennom vårt interkommunale samarbeid jobber vi for en kostnadseffektiv drift av vann og avløp, og åpner opp for at kommunene kan stå sammen i kostnadstunge men nødvendige investeringer.

Alle kan gjøre litt, håper du også vil bidra.

Nyheter fra Drammens Tidende