Det er nå det begynner, ser det ut til. Kanskje.

Tåken har lagt seg over samfunnet, slik Covid-19 har gjort, og alle går inn en tid fylt med mye usikkerhet og uforutsigbarhet.

Smitten er ikke under kontroll og nok en gang er jeg forberedt på å jobbe lange dager med dyktige kolleger på akuttmottaket. Mentalt er jeg mer forberedt, rutinene med smittevernutstyr er mer integrert i kroppen, og vi har allerede tilegnet oss nye arbeidsmetoder for å ivareta smittevernrutinene.

Noen dager er tyngre enn andre, men da er det godt å ha god kollega støtte og samhold. Gjengen på akuttmottaket skal ha skryt for hvordan vi stiller opp for hverandre, det har blitt som en familie nummer to. Sammen som et team klarer vi utfordringene som måtte komme på vår vei i denne pandemien.

Foruten dette er alle øktene jeg dedikerer til meg selv i skogen mer viktig enn noen gang. For det er der jeg kan puste inn frisk luft og tømme hodet for stress og inntrykk. Håper du også har en måte å tømme hodet når det røyner på.

Når jeg ikke har på turklær, er det imidlertid slik jeg ser ut mange ganger i løpet av en vakt. Vær trygg på at vi beskytter oss riktig når vi møter Covid-19. Mye av det som definerer meg som person blir visket ut, men desto viktigere er det å ta i bruk andre verktøy for å gi et inntrykk av hvem jeg er som sykepleier ovenfor den jeg møter.

Mange kan tenke at helsepersonell som eksponeres for viruset daglig, er mer utsatt for smitte. Min tanke er at med god nok kunnskap og respekt for å ivareta gode smittevernrutiner er jeg tryggere på jobb enn det jeg er ute i samfunnet nå.

Vi har øvd, tilegnet oss kunnskap siden mars og bruker såkalt makkersjekk aktivt før vi går i møte med Covid-19. Man skal ikke utelukke at risikoen er til stede, men vi gjør vårt for å hjelpe hverandre og de rundt oss med å ta gode valg.

Ingen ting av dette er lett, men følg med på oppdaterte smittevernregler der du bor, så kanskje vi kan feire jul i sammen med de vi er glad i. Ta vare på hverandre!

PS! Disse inleggene ble først publisert på Stine Melissa Jørgensens Facebook-side og gjengis her med hennes tillatelse.

Les også:

Les også

Lars kan sitte på løsningen til covid-19-gåten. Nå ser verden til Norge og Drammen