Etter at det kom koronalettelser har det på det meste vært fem timer kø ved Svinesund. Nå iverksetter politiet flere tiltak for at det skal gå raskere.

– Dette er selvsagt ikke holdbart for varetransporten, personer som skal på jobb, har vært på jobb eller har vært på en annen nødvendig reise. I samarbeid med Halden kommune, Statens vegvesen og tolletaten iverksetter vi nå flere endringer som skal redusere købelastningen. Flere tiltak er også til vurdering, sier stabssjef Jan Eivind Myklatun i Øst politidistrikt.

Dette gjør politiet:

* Fra torsdag 17/6 kan pendlere bosatt i Sverige benytte den gamle Svinesund-broen, sammen med samfunnskritisk personell innen helse og omsorg.

* Politiet opprettet torsdag et nytt venteområde etter grensekontrollen (ved teststasjonen) for dem som skal videre til karantenehotell.

* Politiet får fra mandag 21. juni bistand fra Heimevernet til oppgaver tilknyttet grenseoppdraget på riksgrensen.

* Fredag ble skiltingen på E6 (norsk side) inn mot grensekontrollen endret for å separere inngående trafikk i to køer. Venstre fil går mot grønn sone (ordinære reisende), mens høyre fil går til rød sone (varetransport).

* På Vegvesenets informasjonstavler på sørgående E6 gjennom Follo og Østfold informeres det om at reisende må huske å innregistrere seg før retur til Norge.

Myklatun presiserer at det fortsatt kommer til å bli kø, og at tiltakene først og fremst skal avhjelpe dem som er på nødvendige reiser.

– Politiet skal fortsatt innreisekontrollere alle reisende. Regelverket er omfattende og komplisert, og den enkelte kontrollen kan ta tid, særlig om den reisende mangler nødvendig dokumentasjon, sier han.

(©NTB)