De politiske partiene, i særdeleshet Høyre, ble utfordret på deres næringslivspolitikk av daglig leder i Mjøndalen Handel og Serviceforening, Tor Erik Fredheim. Det er prisverdig når de politiske partiers programmer blir lest med et kritisk blikk, og Fredheim etterspør konkrete eksempler, særlig nå når vi er inne i et valgår.

Et godt næringsliv skaper arbeidsplasser som kommunen er helt avhengig av. Et godt næringsliv skaper sågar utslippsfrie arbeidsplasser i en kommune som har som ambisjon å bli grønnere. Videre er et godt næringsliv en integrert del av trepartssamarbeidet som den norske modellen bygger på, det vil si arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og staten.

Les også:

Les også

På tide å få fart på hele kommunen

Fredheim stiller oss to spørsmål:

1. Hvor konkrete vil Drammens politikere være i valgkampen om hva deres politikk vil bety i praksis?

2. I hvilken grad vil politikerne i valgkampen, og i den nye næringsstrukturen, snakke om utvikling av næringslivet i hele Drammen kommune, ikke bare i Drammen by?

Drammen SV har vedtatt partiprogrammet for 2023–2027. Vi har vedtatt å bruke en del kommunale virkemidler for å skape miljøvennlige arbeidsplasser. Helt konkret betyr det blant annet følgende:

  • Gründere skal få hjelp og støtte gjennom en kommunal gründerhjelpsordning. SV ønsker at gründere i en oppstartsfase f.eks. skal kunne låne kommunale kontorlokaler.
  • Sørge for at kommunale anbud inneholder krav om lærlingplasser. Vi vet at det er mangel på lærlingplasser og at de er viktige for rekruttering til viktige arbeidsplasser.
  • Bekjempe sosial dumping som truer fellesskapsverdiene våre. Dette vil vi gjøre gjennom skjerpede krav om anbud og kontrakter i tråd med «Skiensmodellen».
  • Samarbeide med næringslivet om energieffektive arbeidsplasser. Her ønsker vi å gå i dialog for å kunne støtte opp om gode ideer som kommer fra fagforeningene, de ansatte, entreprenører og byggherrer. Vi må sørge for å jobbe i retning kommunens ambisiøse klimamål.
  • Utvikle lokale støtteordninger for foreninger som ønsker å ta hele kommunen i bruk, det vil si særskilt de som vil jobbe for lokal stedsutvikling. I programmet vårt nevner vi spesifikt Mjøndalen og Svelvik.

Les flere kronikker og debattinnlegg HER

Samtidig som vi har konkrete punkter på næringsliv og nevner spesifikt at vi ønsker å tilrettelegge for utkantene i kommunen, så ser Drammen SV næringsliv i sammenheng med utvikling av Drammen som universitets- og studentby og utvikling av gode tjenester. Samarbeidet med universitetets fagmiljøer, eksempelvis innenfor helseteknologi og lysdesign, vil være helt avgjørende for utvikling av kommunen og nye arbeidsplasser. Gode tjenester likeså, slik som skole, barnehage og helsetjenester.

Avslutningsvis vil SV oppfordre også andre aktører å utfordre oss politikere på ulike interesseområder slik Fredheim har gjort når det gjelder næringsliv. Det er sunt for et demokrati at folk engasjerer seg, etterspør konkrete eksempler og deltar i de politiske diskusjonene.

Det er i fellesskap vi kan utvikle kommunen vår.

Les også: