Vi kommer aldri til å ha et helt ukontroversielt barnevern. Barnevernet ivaretar et av samfunnets viktigste oppgaver, å beskytte barna, og de har virkemidler som bokstavelig talt kan gripe inn i familiers liv for å ivareta barna. Ingenting setter sterkere følelser i sving.

De siste ukene har det stormet hardere enn vanlig. De av oss som jobber med familiepolitikk har sett sak etter sak i riksmediene om barnevernet.

Først en serie med alvorlige avsløringer om svikt i barnevernet i Bergen, som endte opp med at byrådet til Roger Valhammer måtte gå av. Så en serie viktige artikler i Aftenposten der avisa har gravd seg ned i hvordan kommersielle selskaper har tatt flere og flere av «barna på anbud», stikk i strid med regjeringens uttalte intensjoner.

Og nå sist: En gravesak i VG som avslører hvordan sentrale antibarnevernsaktivister henger ut navngitte personer, bryter personvernet til barna grovt, og lyver.

Når det stormer så mye, er det en god anledning til å trekke pusten dypt og tenke over hva slags barnevern vi egentlig vil ha. Hvem er barnevernet til for, og hva skal det gjøre?

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende.

Denne uken er det SVs Kathy Lie som har ordet. Neste uke skriver Senterpartiets Per Olaf Lundteigen.

Å beskytte utsatte barn er et av fellesskapets viktigste oppdrag. De komplekse utfordringene som barn utsatt for vold, overgrep, omsorgssvikt eller andre vonde opplevelser har, kan bare løses med samarbeid, samhandling, opparbeiding av stabile fagmiljø og utveksling av faglig kunnskap. Vi må ha et trygt barnevern, et barnevern på barnas premisser.

To ting vi i SV mener må til for å skape framtidens barnevern er å få kommersielle ut, og å sørge for flere ansatte med bedre vilkår.

Barnevernet skal være fritt for profittmotiv og markedstenkning. Barnevernet skal være offentlig eid og drevet, eller i langsiktig samarbeid med ideelle aktører, ikke med kommersielle selskaper. Fellesskapets penger til barnevernet skal gå til å hjelpe barn, ikke bygge private formuer.

På begynnelsen av 90-tallet startet de første kommersielle selskapene med barnevern. Siden har de stadig vokst. Store, kommersielle konserner har sikret seg en stadig større andel av barnevernstilbudet. Flere av disse har eiere registrert i skatteparadis, og tar penger ut av barnevernet til privat profitt.

Kathy Lie

  • Navn: Kathy Lie (SV).
  • Født: 1964.
  • Bosted: Lier.
  • Yrke: Stortingsrepresentant 2021-
  • Annet: Familie- og kulturkomiteen og Stortingets delegasjon til Nordisk råd.

Enkeltbarn settes ut på anbud for å bli bydd på gjennom enkeltkjøp av institusjonsplass, hvor stort sett de kommersielle med de store anbudsapparatene vinner.

Men hjemmet til barn skal ikke være utsatt for kommersielle prinsipper. Markedstenkning med konkurranseutsetting og anbudsordninger i barnevernet skaper uro og mangel på forutsigbarhet for barn og unge og for dem som skal drive tiltakene. Stabilitet og kontinuitet trues i virksomheter som har som mål å skape akkurat det.

SV har laget en plan for hvordan vi kan avkommersialisere barnevernet og sikre et godt stabilt tilbud til barna, hvor alle pengene går til barnas beste, ikke til superprofitt for store konsern. Vi vil avskaffe anbudsregimet, ta tjenestene tilbake i offentlig regi og forby profitt.

Barnevernet trenger flere ansatte. De trenger flere ansatte for å kunne se og hjelpe hvert enkelt barn på en god nok måte. Det er derfor vi i SV jobber for et nytt barnevernsløft i den kommunale barnevernstjenesten.

Vi må styrke bemanningen og kompetansen slik at behovet for å kjøpe private tjenester blir mindre. Det gjør vi best ved å øke antall hele faste stillinger. Flere folk på jobb. Mer tid til hvert barn. Bedre kvalitet på avgjørelsene og oppfølgingen.

Les flere innlegg fra Buskerudbenken HER

Sånn bygger vi barnas barnevern. I barnas barnevern vil hver krone bevilget til barnevernet, faktisk gå til å gjøre tilbudet bedre for barna. Bedre kompetanse og bemanning på barnevernsinstitusjonene, med bedre lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte gir mindre turnover, og gjør det mer attraktivt å jobbe i barnevernet. Det gjør igjen tilbudet bedre for barna.

Barnas barnevern vil handle om samarbeid og deling i stedet for konkurranse og forretningshemmeligheter. Det offentlige tilbudet, som utgjør ryggraden i barnevernet, kan samarbeide og utveksle faglige forbedringer med ideelle aktører, i stedet for å konkurrere mot hverandre som i dag.

Barnas barnevern vil gi mer forutsigbarhet for fagmiljøer og barn. Med dagens anbudsregime vet ikke barnevernsinstitusjoner og tilbud hva som skjer etter neste anbudsrunde, hvor mange plasser de får tildelt, hva slags rammer de får. Uten anbud, men med offentlige tilbud og tilskudd til ideelle tilbud, får begge utvikle seg over tid. Mer kontinuitet vil styrke fagmiljøene og gi trygghet for barna.

Barnas barnevern vil velge tiltakene ut fra barns beste vurderinger og barnas medvirkning, ikke pris eller profittmotiv. Uten profitt og anbud vil ingen andre hensyn komme i veien for hva som er barnets beste.