Boligpolitikk kan bli et viktig tema ved høstens valg. Det er det mange gode grunner for.

Under pandemien har hjemmene våre blitt enda viktigere, og det er ingenting som tyder på at hjemmene våre blir mindre viktig i fremtiden. Som med alt annet som er viktig og som mange vil ha, så blir også prisene høye. Boligprisene stiger derfor raskere enn vanlige folks lønninger, det gjør at det blir stadig vanskeligere for spesielt unge å komme inn på boligmarkedet.

Alle partier vil gjøre det enklere for unge å komme inn på boligmarkedet, men veien til målet er veldig forskjellig. Noen løsninger kan umiddelbart høres fornuftige ut, men kan også ha store negative konsekvenser. Jeg har registrert at det stadig oftere tas til orde for at staten skal regulere boligmarkedet mer, slik at flere for mulighet til å kjøpe egen bolig. Det kan da være greit å vite litt om historikken til den norske boligpolitikken, hva som egentlig gjør at prisene blir høyere.

Buskerudbenken - Jon Helgheim

Hver uke skriver en representant fra buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet.

Kommende uke er det Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet som har ordet.

Norge deregulerte boligmarkedet ganske kraftig på 80-tallet, det vil si at man i stor grad fjernet statlig og politisk innblanding. Etter dette har andelen som eier sin egen bolig økt kraftig. Norge ligger nå helt på topp i Europa over andel beboere som eier sin egen bolig, nesten uansett aldersgruppe og inntektsgruppe. Flere sammenlignbare land som har hatt mye mer regulert boligpolitikk, har nå en mye lavere andel av befolkningen som eier sin egen bolig. Det er dermed ingen ting som tyder på at sterkere statlige reguleringer vil gi flere unge mulighet til å kjøpe sin egen bolig, snarere tvert om.

Jeg forsøker ikke å si at det er umulig å regulere boligmarkedet, men det kan også virke mot sin hensikt. Flere partier på venstresiden har tatt til orde for at stat og kommune skal bygge flere boliger som skal selges i markedet uten å tjene på dem. Når disse boligene skal selges på nytt, går de tilbake til utbyggeren, som igjen skal selge den til nestemann for en regulert pris, uten profitt.

Mer av Jon Helgheim:

Les også

Rusreformen: Muligheten for straff var en grunn til at jeg holdt meg unna narkotika

Rødt og SV har også tatt til orde for å bygge boliger som ikke kan stige i pris. Disse tingene er fullt mulig å gjennomføre, men man vil samtidig fjerne hele fordelen og grunnlaget for å eie sin egen bolig.

Hele grunnen til at det nå er svært attraktivt å eie sin egen bolig, er nettopp at boligen stiger i verdi, slik at eierne vil komme langt bedre ut økonomisk i forhold til å leie. Men – fjerner du muligheten for at boligen skal stige i verdi, så finnes det ikke lenger noe grunn til å eie. Det vil faktisk bli en ulempe ved at de må stå for masse vedlikehold og ekstrakostnader som du aldri får noe igjen for. Da ville det vært mye smartere å leie boligen, og forsøke å kjøpe noe annet som kan gi økonomisk sikkerhet slik boliger er i dag.

Det er derfor helt avgjørende at folk skal ha mulighet til å tjene penger på boligen sin, men vi må sørge for at boligprisene ikke stiger for mye for fort. Dersom det er mange flere som vil kjøpe bolig enn det finnes boliger, overbyr folk hverandre for å få seg en bolig. Dette er hovedgrunnen til at boligprisene stiger for raskt. For å hindre dette må politikerne tilrettelegge for at det kan bygges flere boliger, og at disse blir så billige som mulig. Det forutsetter at det åpnes for å bygge flere boliger enn i dag.

Dagens boligpolitikk legger opp til at nesten all utbygging skal skje rundt kollektivknutepunktene, fordi politikerne har fått en fiks idé om at alle skal kjøre buss og tog i fremtiden. Da sier det seg selv at det blir veldig trangt i byene og rundt disse kollektivknutepunktene. Og hva skjer når det er trangt om plassen? Jo, da stiger prisene.

I fremtiden kommer biler til å bli så miljøvennlige at de renser luften, det vil si at de slipper ut renere luft en de suger inn. Det er dermed ingen grunn til å planlegge byer uten biler.

Variert boligbygging i flere områder vil dempe prisveksten. I tillegg er det viktig at politikerne ikke setter unødvendig strenge byggetekniske krav, som gjør at boligene blir ekstra dyre å bygge. Løsningen er med andre ord ikke flere reguleringer, men mindre reguleringer.

La flere få bygge den boligen de vil der de vil, det vil være den beste måten å dempe for høye boligpriser på. Selvsagt skal det ikke være fritt fram å bygge hvor som helst, men det må åpnes for lengt bedre utnyttelse av arealene enn bare rundt jernbanestasjoner og busstasjoner, slik flertallet har bestemt i dag.


Andre stemmer fra Buskerudbenken:

Les også

Arbeiderpartiet bryter aldri et skatteløfte

Les også

Nå skal alle barn få være med i leiken. SV vil ha gratis SFO

Les også

Matproduksjonen i Lier er helt avhengig av utenlandske bosatte arbeidsfolk

Les også

Styrket rettssikkerhet for barnet i barnevernsaker