Å bidra til at flere er aktive i hverdagen og bruker reiseveien aktivt er viktigere enn noen gang. Derfor må myndigheter, næringsliv, organisasjoner og trafikanter jobbe godt og tett sammen. Det handler om både infrastruktur og regelverk, men det handler også om å bygge sykkelkultur. Tiden er inne for å omsette strategi, plan og prosess i tiltak og handling.

Dette var hovedtema på Syklistenes landsforening lokallag Drammen, Lier og Askes årsmøte for kort tid tilbake. Målet til lokallaget er å bidra til flere aktive hverdagsreiser, og at flere velger sykkel oftere og på lengre distanser.

Nå har disse kommet til Drammen: – Dette er for dem som ikke liker sparkesyklene

Reisen til jobb er viktig, en reise man jo skal tilbakelegge uansett. Så hvorfor ikke være aktiv? Det er en god start på dagen, og det er bra for både fysisk og psykisk helse. I tillegg sparer du både tid og penger og bidrar til et grønnere samfunn. Men for å lykkes i dette arbeidet må sykkelen være et trygt og effektivt valg.

Drammen har en ambisjon om å bli «Norges beste sykkelby» med en sykkelandel på 20 prosent i sentrumsområder og åtte prosent i hele kommunen innen 2031. Det er krevende, når dagens andel i Drammen er ca. fire prosent (iflg. Drammens Tidende).

Lokallaget er opptatt av å ha fokus på handling og tiltak. Skal Drammen nå sine sykkelmål må det gjøres mange tiltak og det må gjøres raskt. Det er ikke lenge til 2031. Noen av de viktige tiltakene som lokallaget vil fokusere på i 2022 er:

  • Deltakelse i relevante fora
  • Gi innspill til politiske program
  • Bidra til at veitrafikkloven revideres for å fange opp endringer i trafikkmønsteret
  • Motivere til flere aktive reiser
  • Være på veien og være synlige

Vi ønsker å bidra til at myke trafikanter prioriteres, og at vi bygger en sterk og god sykkelkultur for fremtiden. Vi er langt fra i mål, men vi er i gang. Lokallaget ønsker alle krefter og bidrag velkommen, for denne jobben må vi gjøre sammen.

De som sykler skal bli våre hverdagshelter. Skal vi bli flere må det være bedre tilrettelagt, trygt og reelle insentiver som motiverer flere til å reise aktivt. Vi er klar til å bidra, og utfordrer myndigheter og næringsliv til å sette et større fokus på aktive hverdagsreiser.

LES OGSÅ: